مشروعیت ولایت فقیه

رابطه مشروعيت و مقبوليت در تعيين حاکم و شکل گيري حکومت اسلامي را توضيح دهيد؟

تبيين صحيح و همه جانبه موضوع فوق نيازمند توجه دقيق به مطالب ذيل مي باشد:
يکم . تعريف مشروعيت
الف . «مشروعيت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعى، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مى‏شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعنى اينكه:
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسى مى‏توانند احكام و قواعد الزام‏آور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسى موظف است از قواعد الزام‏آور حكومت پيروى كند.

مشروعيت ولايت فقيه را چگونه توجيه مي کنيد؟ بعضيها ادعا مي کنند که ولايت فقيه از طرف خدا منسوب مي شود، آيا اين ادعا صحيح است؟

ولايت فقيه[1] به عنوان يك ركن اساسي در حوزه سياست اسلامي مطرح و نظام رهبري حکومت اسلامي را در زمان غيبت امام معصوم(ع) را ترسيم مي نمايد؛ موضوع اصلي ولايت فقيه اين است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد کرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد و از اجراي آموزه ها و احکام اسلامي صرف نظر نمايد؟ يا بايد بهترين کسي را که از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، کمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

مشروعیت حکومت دینی

مشروعیت
مسائلی چون اشکال حکومت، قدرت قانون و حاکمیت یافتن یا ضمانت اجرایی احکام آن بستگی تام به مشروعیت دارد. در طول تاریخ، کمتر رژیمی را می‌توان یافت که درصدد باشد بدون استفاده از عنصر مشروعیت، بر مردم حکومت کند. مشروعیت را معادل واژه legitimaeg به معنای قانونی بودن دانسته‌اند؛ ولی در اصطلاح، معنایی دیگری نیز برای آن می‌توان فرض کرد. مفاهیمی مانند حقّانیت و یا مقبولیت را نیز در قالب مفهوم قانونی بودن جای داد. برای فهم چیستی مشروعیت، خوب است به این نکته اشاره کنیم حکومت دارای سه رکن اساسی است.

نقش خبرگان در تعيين و مشروعيت رهبري چگونه است؟

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (قدس سره) ، واژه ها و موضوعاتي شايع و رايج شد، كه پيش از آن يا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسيج، امداد امام و مانند آن و يا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند، مثل: ولايت فقيه و خبرگان، مستضعف، مستكبر، محارب، مفسد في الارض، كه ريشه قرآني و اسلامي دارند.

رابطه رای مردم با مشروعیت ولی فقیه

آيا ولايت فقيه با رأي مردم مشروعيت پيدا مي كند يا خير؟ اگر رأي مردم بر كسی غير از ولي فقيه حقيقي تعلق گرفت، تبعيت از كدام واجب است؟

تبيين صحيح و همه جانبه موضوع فوق نيازمند توجه دقيق به مطالب ذيل مي باشد:
يکم . تعريف مشروعيت
الف . «مشروعيت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعى، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مى‏شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعنى اينكه:
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسى مى‏توانند احكام و قواعد الزام‏آور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2.

تفاوت مشروعیت و مقبولیت

در بعضي از كتابها و مقالات مقبوليت و مشروعيت ولايت فقيه را يكي مي دانند ولي در بعضي از آنها بين مقبوليت و مشروعيت فرق گذاشته و جدا مي دانند. اين اختلاف چگونه ممكن است، آيا هر دو درست است يا ... ؟

یکی از مباحثی که در بحث ولایت فقیه بطور جدی و اساسی مطرح می باشد این است که آیا مردم در این نوع از نظام سیاسی از چه جایگاه و به تعبیری دارای چه نقشی هستند؟ آیا این مردم اند که نظام ولایی را پایه گذاری کرده و آن را مشروعیت می بخشند یا این که بنای اصلی آن از جایی و پذیرش ظاهری آن از سوی مردم می باشد؟

عزل یا انعزال رهبری

منظور از اينکه ولي فقيه در صورت از دست دادن شرايط خود به خود عزل مي شود، چيست؟ به هر حال بايد او را عزل کرد و در نتيجه از اين جهت تفاوتي با ديگر پستها ندارد؟

با توجه به اینکه دودیدگاه کلی در مورد ماهیت نصب و عزل ولی فقیه وجود دارد ابتدا لازم است توضیح مختصری پیرامون این دو دیدگاه بدهیم تا پاسخ سوال شما روشن شود . دو نگاه متفاوت دارند لازم است پاسخ سوال شما در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد یک دیدگاه که دیدگاه اکثر قریب به اتفاق فقها است , معتقد است که ولایت فقیه به نصب از ناحیه خداوند متعال است و مشروعیت ولایت فقیه از ناحیه خداوند است که به دیدگاه انتصاب مشهور است .

مشروعیت ولی فقیه

مشروعيت ولايت فقيه را چگونه توجيه مي كنيد؟ بعضيها ادعا مي كنند كه ولايت فقيه از طرف خدا منسوب مي شود، آيا اين ادعا صحيح است؟

ولايت فقيه[1] به عنوان يك ركن اساسي در حوزه سياست اسلامي مطرح و نظام رهبري حکومت اسلامي را در زمان غيبت امام معصوم(ع) را ترسيم مي نمايد؛ موضوع اصلي ولايت فقيه اين است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد کرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد و از اجراي آموزه ها و احکام اسلامي صرف نظر نمايد؟ يا بايد بهترين کسي را که از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، کمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

خبرداشتن ولی فقیه از ولایت خود بدون انتخاب شدن از سوی مجلس خبرگان

اگر هيچ كس امام معصوم را به امامت قبول نداشته باشد خود امام مي داند كه امام است و بر مردم ولايت دارد، آيا ولي فقيه نيز بدون انتخاب شدن از طرف مجلس خبرگان از ولايتش خبر دارد؟

با سلام ، ولایت فقیه عبارتست از جانشینی فقیهان در دوران غیبت به منظور تبیین و اجرای شریعت اسلامی و انجام وظایفی که امامان معصوم داشته اند .

-صفويه و شيعيان-

آيا مي توان گفت كه علما به حكومت و پادشاهان صفويه مشروعيت دادند و يا اين كه (آنها هم مثل مأمون كه امام رضا(ع) با او همكاري كرد از روي مصلحت بودند) و صفويان هم طاغوت بودند؟

حكومت صفويه هم از نظر زماني و هم از نظر پادشاهان داراي مراحل و كاركردها و موضوعات مختلفي بود كه قضاوت دقيق وموردي، نيازمند بررسي شرايط، نوع عملكرد هر يك از پادشاهان اين حكومت و نحوه تعامل علماء و بالاخره ميزان و محدوده همكاري علماء هر يك از اين پادشاهان مي باشد.