مفهوم شناسی

ضرورت شرط مرجعیت برای ولی فقیه ؟

چرا مرجعیت، شرط لازم برای ولایت فقیه نیست؟ انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان جانشین امام خمینی(ره)، شبهاتی را به دنبال داشته، از جمله این که نخست، ایشان در مقام مرجعیت نیستند و انتخاب ایشان طبق قانون اساسی، غیر قانونی است و دوم، ایشان صلاحیت علمی لازم را نیز ندارند؟

IMAGE634671617538535469.jpgورود نظریه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» در متن قانون اساسی، ساختار اصیل یک نظام مبتنی بر دستورات الهی در کشور ایران را به وجود آورد؛ هر چند که ورود چنین موضوعی به قانون اساسی موجی از مخالفت‌ها را از سوی مخالفان استقرار نظام دینی به همراه داشت ولی میل عمومی ملت مسلمان به استقرار چنین نظامی، مانعی بزرگ در برابر سنگ اندازی‌های آن‌ها گردید و توانست نظامی با قانون اساسی که به منزله‌ی قانون اسلام است، مستقر گردد.

تفاوت نایبان خاص و عام امام زمان (عج)

منظور از نایب یا نواب چیست؟نیابت چند نوع می‌باشد؟

نائب از ریشه لغوی «ناب ینوب نوبا»است و به معنی نزدیک شدن، رجوع کردن و... می باشد، و به تناسب با همین معانی، اصطلاحا به معنی جانشین و قائم مقام به کار رفته است؛‌چرا که نایب و جانشین نیز به «منوب عن به» رجوع کرده و به او نزدیک تر است.

ولايت چيست و چه انواعي دارد؟

سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف کامل، جامع و مانع از ماهيت و کُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيتِ پديده اى تکوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است که مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است.

ولايت فقيه چگونه نظريه اي است ؟

به صورت مختصر ؛ « حكومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حكمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند.»(عميد زنجاني، ‌عباسعلي، فقه سياسي، تهران: انتشارات اميركبير، 1373، ج 2، ص 326) توضيح اينکه :1. كلمه «فقه» در لغت به معناي فهم، آگاهي و دانايي است؛(ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442.) خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر.

تفسير ولايت مطلقه فقيه

تفسير ولايت مطلقه فقيه

چكيده
فقهاي شيعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة ولايت فقيه اتفاق نظر دارند، اما در باب شعاع ولايت فقيه در مورد تصرف در امور مسلمانان، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه غالباً بين تصور حداقلي محدود به امور حسبيه و تصور حداكثري بر شئون سياسي، اجتماعي قرار دارد. ديدگاه دوم را ولايت مطلقه مي‌خوانيم كه توسط حضرت امام خميني(ره) تدوين و تبيين شده است. مراد از ولايت مطلقه فقيه، ولايت بدون قيد و شرط (مانند شرط انطباق بر اسلام) نيست و ناسازگار با اصل حاكميت مردم نيز نيست.

بررسي نظريه حکومت ديني

نظريه حکومت ديني به معناي حاکميت قوانين الهي که اجراي آن توسط حاکمان مأذون از طرف خداوند صورت مي‌گيرد از نظر پيشينه تاريخي به چه زماني بازمي‌گردد؟ آيا تاريخچه نظريه حکومت ديني از جهت تئوريک (نه تحقق خارجي) امري نو ظهور و جديد است يا سابقه ديرينه‌اي در تاريخ حيات بشري دارد؟
با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به عنوان نماد خارجي انديشه حکومت ديني، بررسي تاريخچه حکومت ديني از نظر تئوريک ضروري به نظر مي‌رسد.

ولايت چيست؟

سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف کامل، جامع و مانع از ماهيت و کُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيتِ پديده اى تکوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است که مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است.

منظور از ولایت انشایی و اخباری

ولايت انشايي و اخباري که در کتب ولايت فقيه آمده چيست؟

چنين تقسيم بندي رواج نداشته و داراي ايراداتي است و تنها برخي نويسندگان به آن اشاره نموده اند به عنوان نمونه

يکي از نويسندگان معتقد به نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه مي نويسد: « (ولايت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است که فقهاي عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاکميت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند،و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سياسي را ندارند؛ولي ولايت فقيه به مفهوم انشايي به معناي اين است که بايد مردم از بين فقيهان بصير،لايق ترين فرد را انتخاب کند و ولايت و حاکميت را به وي بدهند.

معنای امور حسبیه

لطفا امور حسبيه كه در كتب ولايت فقيه آمده چيست؟

آيت‏الله تبريزي قائل به ولايت فقيه از راه حسبه به معناي وسيع آن است. ايشان در كتاب صراط النجاه اين گونه امور را به دو دسته تقسيم كرده است:
1. امور حسبيه به مفهوم مضيق،
2. امور حسبيه به معناي موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.
«حسبه» در لغت به معناي اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهي، به كارهايي گفته مي‏شود كه شخص يا نهاد خاصي، متولّي آنها نيست و از ديگر سو مي‏دانيم كه خداوند راضي نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و...