اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 73,566)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 71,724)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 55,675)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 35,897)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,448)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 33,015)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 32,347)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 29,070)