اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 72,034)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 70,149)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 54,777)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 35,456)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,304)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 32,260)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 31,727)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 28,769)