اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 61,257)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 55,899)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 49,936)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,626)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 31,613)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 30,629)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 27,984)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 26,942)