اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 69,646)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 68,047)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 53,810)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 34,964)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,057)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,992)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 30,632)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 28,412)