اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 63,634)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 57,423)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 51,259)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 32,882)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 32,078)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,754)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 28,618)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 27,440)