اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 66,849)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 64,220)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 52,466)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 33,882)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 32,554)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,880)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 29,478)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 27,968)