-سخنان رهبري-اهميت مجلس خبرگان-

نظر مقام معظم رهبری درباره‏ي موضعگيريهاي مختلف در خصوص انتخابات مجلس خبرگان ؟

من نمى‏دانم منظور چيست، و نظرات مختلف يعنى چه. بالاخره انتخابات خبرگان، انتخاباتى است كه به عقيده‏ى من مهم هم است. البته مجلس خبرگان، برخلاف رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، كار نقد ندارد؛ براى يك لحظه منتظر مى‏نشينند، ليكن آن لحظه - يعنى لحظه‏ى انتخاب رهبر - بسيار مهم است. بنده هم هيچ چك و سند و سفته‏يى از خداى متعال نگرفته‏ام كه تا ده روز ديگر، يا يك ماه ديگر، يا شش ماه ديگر، يا يك سال ديگر، زنده خواهم بود؛ من هيچ تضمينى ندارم. ممكن است من يك ساعت ديگر نباشم؛ كاملاً ممكن است؛ نه اين‏كه بخواهيم تعارف بكنيم. پس بايد خبرگانى وجود داشته باشند كه به مجرد اين‏كه اين شخص زمين افتاد، يك نفر ديگر را اقامه كنند؛ كمااين‏كه بعد از رحلت امام، اين كار بسرعت انجام گرفت؛ و حالا با قطع نظر از نوع انتخابى كه آنها كردند - كه من خودم را حقير مى‏دانم - ليكن نفس اين كار و سرعت عمل، بسيار كار مفيد و گره‏گشايى بود. از اين جهت، كار خبرگان بسيار مهم است. بايد آدمهاى امين و درست و حسابى انتخاب بشوند و منتظر بنشينند. البته آقايان هر سالى يك جلسه دارند، كه دور هم مى‏نشينند و بحث مى‏كنند. اين يك جلسه، برايشان لازم و ظاهراً مفيد است. ممكن است سالهاى متمادى بگذرد، به آن انتخاب اساسى نياز پيدا نكنند؛ اما يك لحظه كه انتخاب مى‏كنند، اين مجلس خيلى اهميت پيدا مى‏كند. من نظرم اين است؛ اما اگر موضعگيرى ديگرى هست، من اطلاعى ندارم. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 152/400003)