-ولايت فقيه-ديدگاه شيعه-

ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهي دارد؟

جواب اجمالي:
از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ي ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبي اكرم(صلي الله عليه وآله) قرار دارد.

جواب تفصيلي:
مسأله ي «ولايت فقيه» به عنوان يك ركن اساسي در حوزه ي سياست اسلامي مطرح است. تبيين مفهوم، ادله، و دامنه ي اين ولايت و نسبت آن با نهادهاي سياسي ـ اجتماعي و مفاهيم اساسي مانند جامعه مدني، آزادي، امت اسلامي و مرجعيت، در واقع تصويري كلي از «مكتب و نظام سياسي اسلام» عرضه مي كند.
از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ي ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبي اكرم(صلي الله عليه وآله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به اين نكته است كه در رأس جامعه ي اسلامي و در مقام مديريت كلان آن بايد يك اسلام شناس قرار گيرد كه اگر معصوم(عليه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقيهان اين مسئوليت را بر عهده خواهند داشت. اين ديدگاه از نتايج پذيرش اين نكته است كه وظيفه ي اصلي حكومت از ديدگاه اسلام بسط ارزش ها و احكام الهي در جامعه مي باشد و براي تحقّق چنين آرماني نياز است در بالاترين مصدر تصميم گيري شخصي آگاه به دين قرار گيرد. البته بدون شك اين شخص بايد از اوضاع خارجي نيز مطلع و توانايي اداره ي جامعه را نيز دارا باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3569/400002)