-دعاي امام سجاد(ع)-دعاي رزمندگان-

امام سجاد(ع) در حق مجاهدين، چه دعايي فرموده اند؟

امام سجاد(ع) در دعايش مي‏گويد: «أللهمَّ صلِّ عَلي مُحمد وآله وأَنسهم عِند لِقاءهم العدوّ ذَكر دنياهم الخدّاعة الغُرور وامحُ عَن قلوبهم خَطرات المال الفتُون؛ (صحيفه سجاديه، دعاي 27، «دعا براي مرزداران»)؛ پروردگارا! هر مجاهدي كه با بيگانگان، مشركان، كافران و منافقان نبرد مي‏كند تا دين و قرآن تو احيا، حزب تو غالب، خط و نام و ياد تو زنده گردد، ياد دنياي نيرنگ‏باز و حيله‏گر را از صحنه قلب او و علاقه به مال را از صفحه جان او بزداي، طوري كه نه دنيا بخواهد و نه مال، نه به فكر زن و فرزند باشد و نه در انديشه برگشت به خانه و خانواده». آنگاه عرضه مي‏دارد: «واَجعل فِكره وذِكْره و ظَعنه و إِقامته فيك ولَك؛(همان.) پروردگارا! فكر و ذكر، حركت و سكون، كوچ كردن و خيمه زدن، ماندن و رفتن، قيام و قعود و خلاصه همه و همه فعاليّت‏هاي او را در خودت و براي خودت قرار بده».
در اين جمله سخن از «فيك ولك» است نه «في سبيلك» و نمي‏توان گفت: در اينجا مضاف، محذوف است. از اين‏رو اوج و عظمتي كه در اين كلام هست در «في سبيلك» نيست.
آية الله جوادي آملي،حماسه و عرفان (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7751/400002)