-علت ايجاد سايت Cia-

دليل اصلي كه سازمان جاسوسي سي آي اي (cia) آمريكا در شبكه جهاني آشكارا سايت ايجاد كرده در حالي كه بايد فعاليت اين گونه سازمان ها به طور مخفي باشد؟

دلايل مختلفي را مي توان براي راه اندازي اين سايت برشمرد چنانكه شما در نامه خويش به برخي از آن اشاره نموديد ، البته لازم به ذكر است كه اصولا راه اندازي چنين سايتهايي علاوه بر كسب اطلاعات مي تواند كارآييهاي مختلف و مهم ديگري نيز داشته باشد. نظير ، دادن اطلاعات به مخاطبين خويش يا نيروهاي وابسته به آمريكا ، در مناطق مختلف جهان ، تحت پوشش اخبار و گزارشات و يا هدايت و كنترل آنها با استفاده از داده هايي كه به صورت رمزگذاري در لابلاي متن به كار مي رود و....خصوصا در مناطق يا كشورهايي كه استفاده مامورين يا وابستگان اين سازمان از روشهاي ديگر كسب اطلاعات ، مقدور نبوده يا مشكلات و حساسيت هايي را به وجود مي آورد. و همچنين مواردي از قبيل ؛
1- دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده در رايانه کاربران استفاده کننده از سايت
2- پيدا کردن جاسوساني براي همکاري با آمريکا
3- بدانند کاربران بيشتر به دنبال چه قسمت هاي از سايت شان هستند. و... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/106145)