-سانسور سخنان امام خميني(ره)-

چرا در حال حاضر هيچ گونه نوار تصويري يا سي دي تصويري از بيانات امام خميني در اوايل انقلاب در دسترس نمي باشد و آن چه را تلويزيون پخش مي كند با سانسور مي باشد و اين كه بعضي ها در جواب مي گويند داشتن اين

تمامي آراء، نظرات و ديدگاه هاي حضرت امام(ره) به صورت نوشتاري و مكتوب و چه به صورت صوتي و تصويري از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) وجود داشته و حفاظت مي شود و دسترسي به آنان هيچ گونه منعي وجود ندارد. ديدگاه هاي حضرت امام(ره) به عنوان بنيانگذار نظام و انقلاب اسلامي ايران، هميشه مورد احترام، استفاده و راهگشا خواهد بود.
از اين رو موضوعاتي نظير سانسور صحبت هاي حضرت امام(ره) و يا جرم بودن نوارهاي ايشان و ...، شايعاتي بيش نيست.
در هر صورت نكته اي كه در مورد نوار و يا سي دي هاي تصويري از حضرت امام(ره) بيان نموديد، بسيار خوب و پسنديده مي باشد، از اين رو نامه شما را براي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) مي فرستيم تا نياز دانشجويان و جامعه بيش از پيش به اطلاع آنان رسيده شود.
گفتني است علت سانسور برخي قسمت هاي سخنان امام(ره) به خاطر شرايط خاص بوده كه طرح آن نياز به تحليل و بررسي و توضيح دارد. به طور مثال در سخنراني بهشت زهرا(س) از مجاني بودن هزينه آب و برق سخن به ميان آمده بود. كه اين نشان دهنده خواست قلبي همه مسؤولين دلسوز است. اما از آنجا كه بحث اقتصاد بدون نفت و خودكفايي سازمانها مطرح است و توسعه تكنولوژي و نيروي انساني با بودجه هاي دولتي كفايت نمي كند. خود امام راحل(ره) نيز بر مجاني بودن هزينه هاي آب و برق اصرار نورزيدند و يا با توجه به موقعيت خاص سياسي امام(ره) قطع رابطه با عربستان را مطرح كردند كه اين نشان دهنده غيرت ديني و سياسي ايشان است اما بعدها به دليل مصالح ديگر از آنجمله تداوم مراسم حج، خود امام(ره) اجازه مذاكره با عربستان را دادند.
لذا آنچه براي امام(ره) مطرح بود عمل به وظيفه با توجه به مصلحت ها و تنگ نا ها بوده لذا خود ايشان فرمودند: «حرف مرد يكي نيست!!!». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100993)