-دولت حماس-جنبش فتح-

در مورد حكومت خودگردان فلسطين چرا با وجودي كه دولت حماس در انتخابات پارلماني رأي آورده و نخست وزير تعيين نموده، جنبش فتح رياست حكومت خودگردان را بر عهده دارد؟ نسبت ابومازن با تشكيلات دولت خودگردان چگو

در اين زمينه گفتني است :
يكم.تشكيلات فعلي حكومت خود گردان و نحوه توزيع قدرت ميان گروههاي فلسطيني بر اساس پارامترهايي نظير سابقه مبارزاتي ، امكانات و پشتوانه مردمي از يكسو و همچنين ميزان حمايت كشورهاي عربي و مسلمان و قدرت هاي بزرگ و نوع رابطه با اسرائيل شكل گرفته است و سرانجام تا حدودي در سند ملي و قانون اساسي فلسطين نهادينه شده است.
دوم .تشكيلات خودگردان فلسطين بر اساس پيمان صلح فلسطين و اسرائيل،تاسيس گرديد. و به موجب پيمان « اسلو»، بخش‌هائى از كرانه باخترى رود اردن و نوار غزه به تشكيلات خودگردان تعلق يافت. و از آن زمان جهان غرب، سالانه نزديك به يك ميليارد دلار كمك در اختيار اين تشكيلات قرار مى‌داد. عرفات، به عنوان رئيس بزرگترين سازمان فلسطين يعنى سازمان «فتح» و رئيس هيئت اجرائي سازمان آزادي‌بخش فلسطين (ساف) ، رياست تشكيلات خودگردان را بر عهده داشت.
سوم . پس از مرگ عرفات، پست رياست كميته اجرايى سازمان آزاديبخش فلسطين كه به آقاى محمود عباس (ابومازن) داده شده، وطي يك انتخابات عمومي، ابومازن با شكست رقيب خود مصطفي برغوثي، عهده دار رياست تشكيلات خودگردان شد و هم چنان اين سمت را برعهده دارد. البته در اين انتخابات، حماس و ديگر گروه هاي مبارز فلسطيني شركت نكرده بودند. در عرصه سياسي ابومازن سعي نمود تا اين چنين قلمداد نمايد كه شخص اول تصميم گيرنده در فلسطين، وي مي باشد. او به دليل برخورداري از حمايت آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي در سطح خارجي و حضور بسياري از عناصر جنبش فتح در ساختار سياسي-امنيتي تشكيلات خودگردان، طي ماه هاي اخير همواره بر انتقادات خود نسبت به سياست هاي دولت اسماعيل هنيه افزوده است.
چهارم . مطابق قانون اساسي فلسطين، پس از ارايه نام نامزد مورد نظر حزب پيروز براي تشكيل كابينه به رئيس تشكيلات خودگردان، «محمود عباس» پس از رايزني با ديگر گروه هاي راه يافته به مجلس، وي را مأمور تشكيل كابينه مي كند.چنانچه نخست وزير منتخب نتواند ظرف 45 روز، كابينه را تشكيل دهد، رئيس تشكيلات خودگردان شخص ديگري را مامور اين كار خواهد كرد. نخست وزير منتخب پس از تعيين وزيران، فهرست اعضاي كابينه و برنامه هاي خود را براي گرفتن رأي اعتماد تقديم مجلس فلسطين خواهد كرد.اگر نخست وزير نتواند ظرف سه هفته از زمان مأمور شدن به تشكيل كابينه از مجلس رأي اعتماد بگيرد، رئيس تشكيلات خودگردان مأموريت تشكيل كابينه را به شخص ديگري واگذار مي كند.
ششم . در پي پيروزي جنبش مقاومت اسلامي «حماس» در انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين و استعفاي «احمد قريع»، نخست وزير تشكيلات خودگردان، اين جنبش كابينه فعلي را تشكيل داد و «اسماعيل هنيه»، عضو ارشد اين جنبش در نوار غزه، از سوي اين جنبش براي نخست وزيري معرفي گرديد. مطابق قانون اساسي فلسطين، پس از ارايه نام نامزد مورد نظر حزب پيروز براي تشكيل كابينه به رئيس تشكيلات خودگردان، «محمود عباس» پس از رايزني با ديگر گروه هاي راه يافته به مجلس، وي را مأمور تشكيل كابينه نمود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/15963)