-مقام معظم رهبري-سفر‏هاي خارجي-سفر حج-سفرهاي رهبري-

چرا مقام معظم رهبري به خارج از كشور و كشورهاي ديگر مخصوصا مسلمان (بالاترين مقام كشور هستند) مسافرت نمي كنند حتي به سفر حج؟

به نظر مي رسد چند عامل در اين موضوع مؤثر باشد:
اول اين که؛ در ساختار حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور و مسؤول قوه مجريه مي باشد که مسؤوليت اجرايي کليه امور کشور در ابعاد مختلف داخلي و بين المللي را بر عهده داشته و در زمينه بين المللي نيز تنظيم روابط ديپلماسي و مراودات سياسي - اقتصادي و... با ساير دول توسط ايشان انجام مي شود. از اين رو مسافرت ها و بازديدهاي خارجي که طبق عرف بين الملل توسط سران کشورها انجام مي شود، توسط ايشان صورت مي پذيرد و ديگر نيازي به مسافرت مقام معظم رهبري نيست.
دوم؛ اصولا در عرف ديپلماسي کشورها مسافرت هاي خارجي سران يک کشور مبتني بر دعوت رسمي کشور ميزبان از سران يک کشور آن هم از ناحيه مسؤول يا مقامي مساوي و هم شأن اوست.
سوم: در مورد حج هم گفتني است که حج فريضه اي عبادي و سياسي است و از نظر عبادي مقام معظم رهبري هم قبلا مشرف شده اند و هم ساير مشاغل عديده اي که دارند چنين فرصتي را در اختيار ايشان قرار نمي دهد و از نظر سياسي زماني مسافرت ايشان مهم و تأثيرگذار است که مقامات و دولت عربستان اجازه تأثيرگذاري سياسي سفر ايشان را بر مسلمانان و جهان اسلام بدهند که مسلما چنين اجازه اي را نخواهند داد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/12710)