-جنگ اعراب-جنگ 6 روزه اعراب-

در مورد جنگ 6 روزه اعراب و علت آن توضيح دهيد.

در سال 1967 اسرائيل به دنبال تقاضاي خروج نيروهاي ناظر صلح سازمان ملل متحد از منطقه و بستن خليج عقبه به روي كشتي‏هاي اسرائيلي از طرف جمال عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر، كه آنرا تدارك جنگ تازه‏اي عليه اسرائيل تلقي مي‏نمود، در جنگ عليه مصر پيشقدم شد. سوريه و اردن نيز به حمايت از مصر وارد جنگ شدند، ولي اسرائيلي ها كه از قبل اين جنگ را تدارك ديده و نيروهاي هوايي مصر را در نخستين ساعات جنگ در روي زمين نابود كرده بودند، موفق شدند باقيمانده‏ي سرزمين فلسطين و بخشي از خاك كشورهاي عربي را به تصرف خود درآورند. در پايان اين جنگ كه به جنگ شش روزه معروف شد و با مداخله‏ي سازمان ملل متحد متاركه شد، اسرائيلي ها علاوه بر متصرفات قبلي خود، صحراي سينا از خاك مصر، ارتفاعات جولان در خاك سوريه، ساحل غربي رود اردن و قسمت قديمي شهر بيت المقدس را كه قبلاً در تصرف اردن بود، اشغال كردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/10934)