-حكومت اسلامي-الگوهاي حكومتي-تجدد و نوگرايي-

چرا به حكومت اسلامي، چهره اي جديد و نو نمي بخشيم و دنبال الگوهاي كهنه و قديمي هستيم؟

حكومت اسلامي از دو بخش عناصر ثابت و عناصر متغير تشكيل شده كه براي حفظ اسلاميت آن لازم است تا اصول و مباني ثابت و مسلّم اسلامي را با خود داشته باشد، اما در غير اين موارد بر اساس نيازها و مقتضيات زمان و مكان پيش مي‏رود.
با توجه به مقدمه‏ي فوق اگر منظور از سؤال، تغيير اصول و مباني ثابت و مسلّم اسلامي است، ديگر قيد اسلاميّت نظام بي‏معنا و بي‏محتوا است، بلكه نظامي مي‏شود؛ مانند ساير نظام‏هاي لائيك و سكولار. و اگر منظور تغيير در عناصر متغيّرات، در پاسخ بايد گفت: كه، نظام اسلامي از ابتداي تشكيل تمامي سعي و توان خود را بر تطبيق و هماهنگي با مقتضيات زمان و مكان گذاشته است؛ تأكيد بر قيد «جمهوريت» در نظام اسلامي، تفكيك قوا، تشكيل پارلمان، قوه مجريه و قضائيه، استفاده از جديدترين علوم، فنون و تكنولوژي‏هاي پيشرفته و... در اين راستا قابل تبيين است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 23/10449)