-ترور رهبر-

جريان ترور رهبر معظم انقلاب را در اويل انقلاب توضيح دهيد؟

پس از عزل بني‏صدر در تاريخ 1/4/60 منافقين اعلام قيام مسلحانه كردند، بني‏صدر به منزل منافقين پناهنده شد و توسط آنان همراه بارجوي از ايران گريخت و به دامن غرب پناه برد. حزب اللّه‏ در جنگ‏هاي خياباني، منافقين و گروه‏هاي ماركسيستي چپ مسلح را سركوب و آرامش را به كشور بازگرداند. اما اين گروه‏ها از شخصيت‏هايي كه بيشترين سهم را در پيروزي حزب‏الله، تداوم خط ولايت امام و اجراي احكام الهي در جامعه داشتند انتقام گرفتند. آنان آيت‏اللّه‏خامنه‏اي را در تاريخ 6/4/1360 هنگامي كه در مسجد ابوذر تهران در حال سخنراني بودند توسط ضبط صوتي كه در آن مواد منفجره جاسازي شده بود ترور نمودند كه به شدت مجروح شدند و به مدت 42 روز تحت معالجه قرار گرفتند كه پس از مرخصي از بيمارستان، از ناحيه دست راست همچنان دچار مشكل ماندند و به عنوان افتخارآميز جانباز انقلاب اسلامي نائل شدند. بعدا نيز پزشكان ايراني براي معالجه دست ايشان از خارج به ايران
آمدند ولي ايشان دستور دادند كه زمان معالجه ايشان را صرف درمان برخي از ديگر جانبازان كنند و بدينوسيله دو نفر ديگر به جاي ايشان در محدوده زماني اختصاص داده شده توسط پزشكان مورد مداوا قرار گرفته و بهبود يافتند، (ر.ك: زندگي‏نامه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، ص 175). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10/10008)