-اختيارات ولي فقيه-مشورت ولي فقيه-

آيا رهبر و حاكم اسلامي ملزم به مشورت است يا نه ؟ و آيا بايد تشكيلاتي باشد و به صورت شورايي انجام شود و رهبر ملزم به پذيرفتن قول اكثريت هست يا نه ؟

مشورت يك امر ارشادي است، و عقل ما نيز مي‏گويد در كارهايمان مشورت كنيم، و اگر انسان كاري را بدون مشورت شروع كرد، در آن خسارت ديد، سرنش و نكوهش مي‏شود. قرآن شريف هم همين امر عقلي را تأكيد مي‏كند. «وَ اَمْرُهُم شُوري بَيْنَهُم» (شوري / 38) اگر «و شاورهم في الامر» را خطاب به پيغمبر(ص) مي‏باشد، ولي يك معني ديگري نيز پيدا مي‏كند كه مشورت را در جامعه زنده مي‏كند، كه به ديگران نيز شخصيت بده و آنها را در كارهايت شريك كن. لذا نتيجه مي‏گيريم كه عقلاً ولي فقيه بايد در كارهايش مشورت كند، و نظر اكثريت كارشناسان را در اولويت قرار دهد و اگر كاري بدون مشورت انجام شود به خوبي انجام نگيرد. موجب اعتراض كارشناسان و روي گرداني مردم مي‏شود. و در صورت تكرار خسارات، چه بسا فقدان صلاحيت به اثبات رسد. بنابراين انجام مشورت به ويژه در تصميم گيري هاي مهم كاري عقلايي است اگر چه ترك آن حرام نيست. اما اگر با ترك مشورت نتيجه مطلوب حاصل نشود، بايد پاسخگو باشد.ناگفته نماند جايگاه مشورت در مورد مصالح اجتماعي و فردي است. امّا اگر دستور آشكار در قرآن وسنت آمده باشد رعايت آن لازم است و جاي مشورت نيست مگر درباره چگونگي انجام آن با رعايت مقتضيات زمان و مكان. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/9873)