مخفی بودن رای رهبری در انتخابات

این که رای رهبری در انتخابات نباید مشخص باشد یک قانون شرعی است یا اجتماعی؟

رعايت بي طرفي رهبري در انتخابات و تاکيد بر مخفي بودن راي خويش، از پشتوانه ديني، قانوني و مصالح اجتماعي برخوردار است و مي تواند سبب دلگرمي مردم براي حضور گسترده باشد و به مردم هم آرامش مي بخشد و به اين يقين مي رسند كه يك انتخابات سالم و بيطرفانه اي خواهيم داشت. لذا ايشان مي فرمايد: «بنده در اين انتخابات يك رأي بيشتر ندارم، آن رأي را هم به نظرم ميرسد كه كسي به طور مشخص نميداند، حالا ممكن است كساني حدس بزنند. من به كسي نميگويم، نگفته‏ام و نخواهم گفت به چه كسي رأي بدهيد، به چه كسي رأي ندهيد؛ رأي من مربوط به خود من است. اين مال ملت است. » (۱۳۸۸/۰۳/۱۴ ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100141986)