اعتبار اعتراف گیری تحت شکنجه های روحی ، روانی و دارویی از نظر اسلام

آيا اعتراف گيري تحت فشار و شکنجه روحي و رواني و جسمي اعتبار اسلامي دارد؟ اعتراف گيري با استفاده از مواد مخدر و افيون و داروهاي کدوئينه جايز است؟....

با سلام ، چه خوب بود حداقل يک دليل براي اثبات اين همه اتهام مي آورديد تا بتوانيم در مورد صحت و سقم آنها به بررسي بپردازيم نمونه اي از اين دروغها که پس از وارد کردن خسارات فراوان به کشور افشا شده و غير واقعي بودن آن آشکار گرديد عبارت بودند از : اصل ماجراي تقلب در انتخابات که در واقع کليد استارت آشوبهاي سال گذشته بود و اگر از اعترافات امثال آقاي ابطحي در جريان دادگاه که رسما بر اين مطلب اعتراف نمود که تقلب رمز آشوب پس از انتخابات بود بگذريم و آن را سناريويي طراحي شده و تحت شکنجه بدانيم اما نمي توان از اعتراف آقاي تاج زاده در محفلي داخلي بگذريم که در آن رسما از دروغ بودن تقلب سخن به ميان مي آورد (لازم به ذکر است فيلم اين جلسه محفلي اندکي قبل در سايتها منتشر شده و طي آن آقاي تاج زاده در نزد دوستان محفلي خود با توجه به سوابق خويش در مسئوليت برگزاري انتخابات انجام تقلبي وسيع در اين حد را محال مي داند و البته همين فيلم باعث رسوايي جريان فتنه شد ) و يا مطالب صريح اکبر گنجي که همان زمانها از وي به عنوان يکي از 5 نفر فعال و اتاق فکر جنبش سبز ياد مي شد که اخيرا اعلام نمود که هيچ گونه تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و انتخابات بهانه اي براي سرنگوني نظام اسلامي بوده است . در عين حال اين جريان از طريق اين دروغ بزرگ باعث ايجاد بزرگترين فتنه سي سال اخير گرديد و باعث اتلاف سرمايه هاي انساني و مالي و معنوي فراواني از ملت شد و در نهايت با درايت بي نظير ملت در جريان حضور حماسي نه دي و 22 بهمن آتش آن سرد و خاموش شد . و يا در جريان حوادث انتخابات سال گذشته نيز اتهامات نفرت انگيزي توسط برخي منتسبين نظام اسلامي که شکست خورده انتخابات بودند و نيز جرياناتي که افراد مذکور در بالا به آنها منتسب مي باشند به جمهوري اسلامي ايران زده شد که با استقبال فراوان دشمنان نظام اسلامي مواجه شده و براي روزها و ماهها به سوژه اي براي حمله به نظام اسلامي تبديل شد و حال آنکه به دنبال تشکيل کميته حقيقت ياب قوه قضائيه و نيز هيات تحقيق و تفحص قوه قضائيه و تحقيقات انجام شده کذب بودن اتهامات مشخص شد . در آن مقطع دشمنانه بودن اين ادعاها به گونه اي بود که پس از اعلام خبر تشکيل هيات هاي حقيقت ياب مذکور حزب ياد شده رسما در سايت خود از کساني که مدرکي دال بر صحت اتهامات وارده داشتند در خواست کرد تا خود را معرفي کنند که اين يعني در به در دنبال شاهد گشتن براي اثبات اتهامي که بدون هر گونه شاهد و مدرکي ايراد شده و تمام حيثيت جمهوري اسلامي ايران را لکه دار مي کرد ضمن اينکه تنها شاهدي نيز که به عنوان شاهد ادعايي فرد مذکور مطرح شده بود به دنبال ايراد اتهامات به سرعت از کشور متواري و سر از انگلستان در آورد . دقيقا همچون شاهد قتل ندا آقا سلطان که چند روز قبل از حوادث مذکور ناگهان از خارج از کشور به ايران آمده و بلافاصله پس از قتل ندا از کشور خارج شده و به جاي ارائه شهادت دردادگاههاي ايران به منظور دستگيري متهم به قتل ، شهادت خويش را از بنگاه سخن پراکني انگليس يعني بي بي سي و در جهت اتهام وارد نمودن به جمهوري اسلامي ايران ادا نمود و پس از او نيز نامزد ندا آقا سلطان ، با خروج از کشور به کشورهايي همچون رژيم صهيونيستي سفر کرده و با طرح داستانهايي عجيب که حتي خانواده ندا نيز آنها را قبول نداشتند شروع به پر کردن جيب خويش نمود . در هر صورت طرح اتهامات عجيب و غريب بر عليه نظام جمهوري اسلامي داستاني طولاني دارد که معمولا با آب و تاب فراوان نقل مي شود به گونه اي که به اصطلاح دل سنگ آب مي شود و از سويي ديگر نيز معمولا پس از مدتي کذب بودن اتهامات مشخص شده است و متاسفانه در جريان حوادث پس از انتخابات ماجراهاي فراواني به اين گونه نقل شد که پس از مدتي دروغ بودن همه آنها بر همگان اثبات شد همچون ماجراي ترانه موسوي که ادعا مي شد پس از تجاوز به او جنازه اش به آتش کشيده شده و در اطراف قزوين يافت شده است در حالي که اساسا چنين فردي با اين مشخصات در داخل کشور وجود نداشت و فردي هم که از عکس او در مجلس نمايندگان آمريکا به منظور تحريک احساسات جهانيان استفاده شده بود فردي بود که در کانادا بوده و زنده مي باشد و يا ماجراي دختر فراري که ادعا شده بود که دختر شهيد بوده و توسط نيروهاي انتظامي به طرز فجيعي به قتل رسيده در حالي که پس از مدتي معلوم شد اولا وي دختر شهيد نيست و ثانيا اساسا وي دختري فراري بوده که در مدت مذکور در خانه اي مخفيانه زندگي مي کرده است و ... فلذا با در نظر گرفتن دهها شاهدي که بر اين قبيل اتهام بستن هاي دروغين وجود دارد نمي توان به راحتي در باره صحت وسقم اين قبيل ادعاهاي بدون دليل که از سوي دشمنان کشورمان منتشر مي شود اظهار نظر کرد مگر اينکه شواهد قطعي ديگري بر آن اقامه شود که در نامه مذکور چنين دلايلي نيز وجود ندارد . ضمن اينکه در مواردي هم که درجمهوري اسلامي تخلفاتي از سوي نيروهاي نظامي و امنيتي صورت گرفته باشد خود نظام اسلامي اولين و مهمترين مدعي پرونده بوده است چنانکه در حادثه کوي دانشگاه و يا حادثه کهريزک شخص مقام معظم رهبري وارد ميدان شده و ضمن صدور دستور تعطيلي بازداشتگاه کهريزک از مقامات مسئول خواستار رسيدگي قاطعانه به پرونده مذکور شدند که اخيرا احکام پرونده کهريزک صادر شد که در آن برخي مسئولين اين بازداشتگاه ضمن مجرم دانسته شدن حتي به مجازات اعدام محکوم شده اند و پرونده کوي دانشگاه تهران نيز در حال رسيدگي مي باشد .بنا براين هر گونه شکنجه اي ولو براي زندانيان را محکوم است و خود نظام قبل از هر فرد ديگري با تخلفات احتمالي برخورد مي نمايد. در مورد شايع پراکني هاي گسترده مذکور معتقديم مطالب فوق به فرض اينکه صحت داشته باشد ذره اي با مباني اسلامي و کارکردهاي کلان نظام هماهنگي ندارد به ويژه که انگيزه نگارش و يا پخش مطالب دروغ داراي محتوياتي همچون اتهامات فوق با توجه به وجود دشمنان فراوان نظام اسلامي بسيار فراوان مي باشد و در چنين جوي اصل بر عدم اعتماد به اين شايعه هاست مگر اينکه با دليل و مدرک معتبر خلاف آن ثابت شود . موفق باشيد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100141436)