مصرف وجوه واریزی به دفتر رهبری

پولی که به دفتر رهبری می رسد صرف چه اموری می شود؟

دفتر رهبري در نظام سياسي جمهوري اسلامي نهادي است كه وظيفه ان تنظيم و تسهيل ساز و كار اجراي مسووليت ها واختيارات رهبري مي باشد. رهبري بر طبق قانون اساسي داراي وظايف و اختياراتي است كه در اصل 110 قانون اساسي به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است.(1) انجام اين مسووليت ها نيازمند وجود ساز و كار اجرايي وسيع و كار امد مي باشد و دفتر رهبري با معاونت هاي مربوطه خويش (2 ) در اين راستا شكل گرفته است .
حال بايد ديد منظور پرسشگر محترم از تعبير پولي كه به دفتر رهبري مي رسد چيست ؟
اگر مراد پولي است كه بر طبق بودجه رسمي كشور به دفتر رهبري اختصاص پيدا مي كند و به تعبير بهتر رديف بودجه اي كه مخصوص بيت رهبري است ، بايد گفت اين پول ها در همان راستاي اجراي وظايف رهبري هزينه مي گردد . دفتر رهبري با معاونت هاي متعدد و گسترده از طريق بودجه اي كه از طرف دولت و با رديف بودجه خاص در اختيار ان قرار مي گيرد اداره مي گردد .
بخشي از پول هايي كه به دفتر رهبري پرداخت مي گردد وجوهات شرعيه اي است كه مقلدين رهبر انقلاب ان را به دفترشان پرداخت مي كنند. رهبر انقلاب به عنوان يكي از مراجع معظم تقليد كه از مقلدين زيادي در داخل وخارج كشور برخوردارند مطرح مي باشند. در همين جهت، مقلدين ايشان حقوق مالي شرعي را كه بر عهده شان است به دفتر معظم له تقديم مي كنند . حال اگر منظور پرسشگر اين موارد باشد بايد گفت هر كدام از اين موارد ، در فقه شيعي موارد مصرف خاص خود را دارد كه در انجا هزينه مي شود ، به طور مثال خمس - كه بخش اعظم وجوهات شرعيه را تشكيل مي دهد - بنا به نظر رهبر انقلاب ( دام ظله ) در دوران حاضر صرف حفظ و گسترش حوزه هاي علميه مي گردد :
«در حال حاضر سهمين مباركين – خمس – براي اداره حوزه هاي علميه مورد نياز است»(3)
فلذا مبالغي كه مقلدين رهبر معظم انقلاب به عنوان خمس به دفتر ايشان پرداخت مي كنند ، در اداره حوزه هاي علميه شيعي صرف و هزينه مي گردد .
قسم ديگري از مبالغ واصله به دفتر رهبري عبارت است از پول هايي كه توده مردم به عنوان هدايا و نذورات به دفتر رهبري مي دهند . اين قبيل موارد ، پول هايي است كه مردم به عنوان هديه و نذر به شخص مقام معظم رهبري تقديم مي كنند . اين ها در حقيقت هديه مردم است و متعلق به شخص مقام معظم رهبري مي باشد كه ايشان نيز اين موارد را به صلاحديد خودشان و در موارد خاص هزينه مي كنند .(4)
جهت مطالعه بيشتر مي توانيد به كتاب ذيل مراجعه كنيد :
تداوم افتاب ، نگاهي نو به شخصيت حضرت ايت الله خامنه اي ، به كوشش جمعي از نويسندگان ، انتشارات موسسه جام جم ، 1389

پينوشت ها:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اصل 110 ، نشر دوران ، تهران ، 1387
2 . تداوم افتاب ، جمعي از نويسندگان ، مصاحبه حجت الاسلام ناطق نوري ، ص 136 ، موسسه جام جم ، 1389
3. رساله اجوبه الاستفتائات ، ص 220 ، سوال 1022 ، ايت الله العظمي خامنه اي ، انتشارات الهدي ، تهران ، 1381
4. تداوم افتاب ، جمعي از نويسندگان ، مصاحبه حجت الاسلام احمد مروي ، ص 32 ، موسسه جام جم ، 1389 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 46/100139937)