-رهبري و سلمان رشدي-

رهبري نظرشان براي سلمان رشدى چيست؟

آيت الله خامنه اي همانند حضرت امام (ره) سلمان رشدي را مرتد و مهدور الدم مي دانند و در مقاطع مختلف با اشاره به حكم الهي حضرت امام خميني قدس سره در مورد نويسنده مرتد كتاب موهن آيات شيطاني، حكم اعدام سلمان رشدي را يك امر قطعي اسلامي دانسته و بر ضرورت اجراي آن تاکيد دارند و مي فرمايند : «حكم‌ اعدام‌ سلمان‌ رشدي‌، متكي‌ به‌ آيات‌الهي‌ است‌ ومثل‌ آيات‌الهي‌، مستحكم‌ و غيرقابل‌ خدشه‌ است‌.»(پايگاه اطلاع رساني ايت الله خامنه اي15/3/69) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100139357)