-تعريف شهيد-اجر شهيد-ترور دانشمندان-

اگر دانشمندي را ترور كنند، آيا شهيد محسوب مي شود؟

در عرف و ادبيات عموم مردم جهان ، برخي از مفاهيم و واژه ها ، از نوعي قداست و عظمت و احترام برخوردارند . شهيد وشهادت در اسلام از چنين قداستي بر خوردار است . اگر كسي با مفاهيم اسلامي اشنا باشد و در عرف خاص اسلامي اين كلمه را تلقي كند احساس مي كند هاله اي از نور اين كلمه را فرا گرفته است . از نظر اسلام هر كس كه به مقام و درجه شهادت نايل ايد ، به يكي از عالي ترين درجات و مراتب در سير وسلوك صعودي انساني رسيده است .
شهادت مقام بسيار والايي است به نحوي كه قران كريم كساني را كه با شهادت از اين دنيا رفته اند را زنده معرفي مي كند و براي انان مقام عنداللهي را تصوير مي كند :
و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون (ال عمران / 169 )
گمان مبر انان را كه در راه حق شهيد شده اند مرده اند ، خير ، انها زندگاني هستند نزد پروردگارشان و متنعم به انعامات او.
در روايات نيز شهادت جايگاه والايي دارد . در روايتي از رسول اكرم (ص) امده است :
اشرف الموت قتل الشهاده (بحار الانوار / ج 100 / ص 8)
بالاترين و شريف ترين مرگ ها ، مرگي است كه به صورت شهادت باشد.
حال اولين گام در پاسخ به سوال فوق اين است كه ببينيم شهيد از منظر اسلام چه كسي است ؟ چه شرايطي براي وفات و مرگ ظاهري يك انسان بايد وجود داشته باشد تا بتوان وي را شهيد ناميد ؟
شهيد در فرهنگ اسلامي كسي است كه در راه هدف هاي عالي اسلامي به انگيزه ي برقراري ارزش هاي واقعي بشري كشته شود . شهيد كسي است كه براي هدفي مقدس تلاش مي كند و جان خويش را نيز در راه همين هدف با خداوند متعال معامله مي كند . شهادت معامله اي است كه در يك طرف ان انسان و در طرف ديگر ان خداوند قرار دارد وانسان در چنين معامله اي با نثار جان خويش در راه يكي از اهداف عالي الاهي ، به مقام شهادت نايل مي گردد .
با چنين تعريفي از شهادت ، اين تلاش و فعاليت ايثار گرانه اي مي تواند ساحت ها و عرصه هاي گوناگوني را شامل شود ، شهيد و شهادت منحصر به جبهه نظامي و جنگي نيست بلكه مي توان جبهه هاي مختلفي را براي تلاش مجاهدانه و ايثارگرانه در نظر گرفت ، از ان جمله مي شود به جبهه نظامي ، جبهه فرهنگي ، جبهه سياسي ، جبهه علمي و ... اشاره كرد . اگر تلاش مجاهدانه و مخلصانه در هريك از اين جبهه ها به گرفتن جان ادمي توسط دشمنان اهداف عالي الاهي - انساني منجر شود ، چنين فردي از منظر اسلام و فرهنگ اسلامي ، شهيد محسوب مي شود .
حال با توجه به اين مقدمه متوجه مي شويم كه دانشمنداني كه توسط دشمنان قسم خورده نظام اسلامي حذف فيزيكي مي شوند جزو برترين شهدا در اسلام مي باشند .
شهادت اين افراد - كه به منزله سرداران شهيد جبهه علم و فن اوري هستند – اهميت و عظمتي مضاعف دارد كه بشريت را وادار به تعظيم و تكريم در برابر اين مقام والاي الاهي مي كند :
اولين افتخار چنين انسان هايي همان اصل مساله شهادت است . اين سرداران جبهه علم با نثار جان خويش در راه اعتلا و پيشرفت نظام اسلامي ، به مقام رفيع شهادت نايل گشته اند . اين شهيدان با تلاش مستمر خويش در عرصه علمي موجب تعالي علمي نظام اسلامي شده اند و همين نكته است كه دشمنان انسانيت را وادار كرده است كه كمر به قتل اين عزيزان ببندند و با اين جنايت خود را روسياه تر كنند .
دومين افتخار اين شهيدان ، انتساب انان به حلقه علما و برجستگان علمي است . اينان در واقع ستارگان درخشان اهل علم و دانش مي باشند و به تعبيري چنين شهدايي در حقيقت شهداي فضيلت هستند . اين شهدا با تزريق خون خويش در اجتماع بويژه در جامعه علمي باعث حماسه افريني در اين عرصه مي شوند .
در بخش پاياني لازم است به مقررات و ضوابط بنياد شهيد نيز نگاهي بيافكنيم و ببينيم اساسا بر طبق قوانين نيز، شهيد به چه كسي اطلاق مي گردد ؟
ايا از ديدگاه قوانين نظام جمهوري اسلامي ، دانشمنداني كه توسط دشمنان نظام ترور مي شوند از نظر قانون ، شهيد محسوب مي گردند يا خير ؟
بنا برقانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی - مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی – شهيد ، کسی است که جان خود را در راه اهداف والای اسلام و انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار می نماید .
در ماده 2 اين اساسنامه به تفصيل مصاديق تعريف فوق معين و مشخص شده است . بند 3 اين ماده يكي از مصاديق شهيد را اين چنين مشخص مي نمايد :
«افرادی که به دست دشمنان نظام کشته یا ترور می شوند .»
همچنان كه مشاهده مي شود اين بند از ماده فوق صراحتا افرادي را كه توسط دشمنان نظام اسلامي ترور و كشته مي شوند را شهيد معرفي مي كند ، بنابراين طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي نيز دانشمنداني كه توسط دشمنان نظام اسلامي ترور مي شوند ، شهيد محسوب مي گردند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100139148)