-آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند-

حضرت امام خميني(رحمت الله عليه) در ديدار دانشجويان در سال 1358 فرمودند آمريکا هيچ غلطي نمي تونه بکنه، در صورتي که در سال 1359، آمريکا توسط عراق به ما حمله کرد؟

منظور به نتيجه نرسيدن مقاصد شوم دشمنان اسلام است- چنانکه خداوند درسوره محمد(ص)مي فرمايد:كسانيكه كافرشدندو [مردم را] ازراه خداوند بازداشتند،خداوند، اعمالشان رانابود ميكند.- نه انکار وقوع توطئه هاي مختلف و متعدد آمريکادر خلال انقلاب اسلامي و پس از آن از قبيل ؛ حمايت از شاه، حمله نظامي طبس، کودتاي نوژه، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، تحريمهاي گسترده، جنگ نرم و...، لذا امام با ايمان قوي به تحقق وعده هاي الهي و ايجاد اطمينان و لزوم پرهيز از ترويج ترس و بي اعتمادي در جامعه مي فرمايد: آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند. (صحیفه امام، جلد 10، صص 516و517) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 17/100138734)