منابع جنگ نرم

خواهش مي کنم منابع تحقيق جنگ نرم را به طور کامل برايم فهرست کنيد.

با سلام و آرزوي موفقيت براي شما برخي از منابع شناخت و مطالعه جنگ نرم عبارتند از :
-داود رنجبران ، جنگ نرم ،تهران: ساحل انديشه ، 1388،
- حميد ضيايي پرور ، جنگ نرم ، تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر ، 1383،
- جنگ نرم ، احمدحسین شریفی ، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،1389 .
-جنگ نرم، حسين عبدي ، تهران: نشر معارف، 1388
-حسن واعظي ، استعمار فرانو ، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ، 1386،
-«قدرت نرم» ،( جوزف نای) ، ترجمه روحانی و ذوالفقاری ، دانشگاه امام صادق (ع) ،1387 .
ـ مرسلي، فاطمه (بي تا)، نبرد سايه ها، تهران: گروه انديشه رحال.
ـ مرکز پژوهش‏هاي فرهنگي و اجتماعي صدرا(1388)، جنگ نرم و وضعيت کنوني ما، تهران: دبيرخانه شوراي فرهنگي
ـ مردادي، حجت الله، (1388)، مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم، از نظر تا به عمل، تهران: نشر ساقي
ـ بهشتي پور، حسن (1386) از صلح سرد تا جنگ نرم، وبلاگ روش تحليل سياسي، 16/4/1386: http: /beheshtipour. blogfa. com
ـ ماه پيشانيان، مهسا، (1386)، راهکارهاي آمريکا براي جنگ نرم با جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه تخصصي عمليات رواني، س 5، ش18
ـ انصاري، محمد مهدي، جنگ نرم آمريکا عليه ايران، چيستي و چرايي، سايت بانک اطلاعات نشريات ايران، 31/2/86 ازwww. magiran. com
ـ نظافتي، ايرج، (1388)، کرسي آزادانديشي در جبهه نرم، روزنامه کيهان، 15/6/1388
ـ برقباني، حميد، (1388)، 2350 شبهه اعتقادي و سياسي در 8 سال مطبوعات اصلاحات، يالثارات، 16/2/1388
-http://www.velayatfagih.porsemani.ir/
-دبيرخانه دائمي جنگ نرمhttp://h-jangenarm.com/
-پايگاه تخصصي جنگ نرم http://www.jangnarm.com/
-سايت عمليات رواني.
- دانشگاه و رسالت افسران جنگ نرم ؛ http://www.rajanews.com/detail.asp?id=36901
-جنگ نرم آمريکا عليه ايران؛ چيستي و چرايي..http://www.farhangnews.ir/Site/Default.aspx?tabid=2&CId=24&NewsId=13672 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100138583)