علت عدم دفاع نظامی از فلسطین

قرآن كريم دستور به دفاع مستقيم داده است، وظيفه ما درباره فلسطين غير از اين است چيزي كه ما در جنگ تحميلي از ديگران انتظار داشتيم؟

دفاع از فلسطين يکي از اصول ثابت نظام اسلامي است رهبر معظم انقلاب مي فرمايد : « همه..به هر نحو ممكن موظف به دفاع از زنان و كودكان و مردم بي‌دفاع غزه‌اند»(8/10/1387) البته دفاع از کيان اسلامي صرفا نظامي نيست بلکه جهاد فكري و سياسي و اقتصادي يكي از شعبات وجوب حكم جهاد عليه كفار حربي است در شرايط کنوني با توجه به موانع و محدوديت هاي بين المللي و وجود ساير راهکارهاي حمايتي اعزام نيروي نظامي مقدور نيست . مقام معظم رهبري : « ما اگر ميتوانستيم آنجا حضور پيدا كنيم، لازم بود حضور پيدا كنيم و پيدا هم ميكرديم.. منتها امكان ندارد.» ( 19/10/1387) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100136077)