عصمت ولی فقیه

آیا میشه گفت که ولی فقیه دارای عصمت است؟

براساس اعتقادات دينى فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) معصوم‏اند. ازاين‏رو هيچ‏كس ادعا نمى‏كند كه احتمال اشتباه در رفتار و نظرات ولى‏فقيه نيست. ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند. البته عدم عصمت ملازم با گناه و انحراف نيست بلکه مي توان با تبعيت کامل از آموزه هاي ديني ، تهذيب و تزکيه نفس جلوي اشتباه و لغزش را گرفت . گفتني است امامان‏ (ع) مرجعيت كامل ديني و حجت واقعي خداوند مي‏باشند. لازمه چنين چيزي مسلماً عصمت است؛ در حالي كه مجتهد و ولي‏فقيه حجت ظاهري است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مي‏باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100135753)