کشورهای دارای انقلاب رنگی

نمونه کشورهای دارای انقلاب رنگی کدام اند؟

کشورهاي رها يافته از کمونيست اولين هدف انقلاب‌هاي رنگي اند که با وقوع «انقلاب مخملي» ۱۹۸۹ در چکسلواکي آغاز و با وقوع تحولات زنجيره‌اي در صربستان (دو مرحله ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰)، انقلاب گل رُز يا گل سرخ گرجستان (۲۰۰۳)،انقلاب نارنجي اوکراين(۲۰۰۴) و انقلاب گل لاله قرقيزستان(۲۰۰۵) ادامه يافته و هيات حاکمه اين کشورها جاي خود را به طرفدار غرب مي دهد. هدف اصلي اين انقلاب‌ها حذف کامل موانع بزرگ هژموني آمريکا بر جهان يعني چين، روسيه و اسلام است، که نمونه اخير آن تلاش مذبوحانه آمريکا براي تغيير نظام اسلامي ايران بود که با عنايت الهي هوشياري رهبري و حضور مردمي ناکام ماند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100135033)