رابطه بی اثر بودن فرامین ولی فقیه با صلاحیت وی برای تصدی حاکمیت جامعه اسلامی

آيا اگر ولي فقيه توصيه هايش در بين اطرافيان و متوليان امر راه به جايي نبرد( دور از شأن رهبر عزيزمان)، همچنان بايد حاکم جامعه اسلامي باشد؟

با سلام به صورت کلي در اين زمينه گفتني است :
حكومت دينى اساساً تحميلى و اجبارآميز نيست و از همين رو بدون پشتوانه و حمايت مردمى امكان تحقق ندارد. از اميرالمؤمنين‏عليه السلام نقل شده است: «پيامبرصلى الله عليه وآله به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با خشنودى اتفاق كردند، سرپرستى امورشان را برعهده گير؛ ولى اگر در مورد تو رأى ديگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن».[i]
آيهاللَّه مصباح يزدى مى‏نويسد: «اگر چه«مقبوليت» با«مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد».[ii]
آيت الله جوادى آملى نيز آورده‏اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى - اعم از الهى يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛«لااكراه فى الدين»[iii]؛ و نه حكومت دينى مى‏تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد.[iv] ايشان در ادامه مى‏فرمايد:... تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى‏گيرد و تداوم مى‏يابد».[v]
نظام اسلامى، نه مانند حكومت هاى ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشى براى خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومت‏هاى به ظاهر مردم‏سالار است كه ادعاى تابعيت بى‏چون و چرا از خواست و اراده مردمى دارد (هر چند اين ادعا هرگز به وقوع نپيوسته است). حكومت اسلامى راه سومى است كه در آن خواست مردم، در طول احكام و اراده الهى - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوى و اخروى بشر است - مورد توجه و احترام است.
[i] يابن ابيطالب لك ولاء امتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»، ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.
[ii] كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
[iii] بقره (2)، آيه 256.
[iv] جوادى آملى، عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381.
[v] همان جا. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100134934)