به کاربردن عنوان امام در مورد مقام معظم رهبری

چرا بگوييم امام خامنه اي؟

امام به معناى پيشوا، پيشرو، الگو و راهنما است و به رهبران دينى كه داراى نقش برجسته علمي ، اجتماعي ، سياسي باشند نظير امام غزالي امام موسي صدر ، امام خميني . با توجه به ويژگي هاي برجسته و ممتاز آيت الله خامنه اي در هدايت و رهبري ، و بار معنايي مهمي که واژه امام در ادبيات ديني و افکار عمومي جهان دارد ، قطعاً کاربرد لفظ امام براي ايشان نه تنها شايسته بلکه بايسته مي باشد و تاثيرات بيشتري در پذيرش جايگاه و تبعيت و اطاعت از ديدگاهها و فرامين ايشان به عنوان نائب معصوم (ع) ، ولي فقيه زمان و يکي از بزرگترين شخصيت هاي ديني و سياسي جهان اسلام خواهد داشت . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100133286)