لزوم ولايت فقيه

چه احتياجي به ولي فقيه هست؟

جامعيت اسلام و لزوم تحقق آن در همه زمان ها نيازمند تشکيل حکومت است كه دين ولايت و سرپرستى آن را بر عهده دارد و در آن قانون و هنجارهاى دينى ملاك عمل باشد لذا بايد كسى در رأس آن قرار ‏گيرد که- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه - از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد 1.شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى، در برخورد با مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی (فقاهت) 2 .پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت)، دورى از دنياپرستى و دیگر اوصاف نکوهیده (تقوا). که در روایات فراوان مورد تاکید قرار گرفته است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100132924)