اسامی افراد متمایل به رهبری شورایی در تعیین رهبر

در شوراي خبرگان براي تعيين رهبر چه کساني نظر به شوراي رهبري داشتند؟ لطفا نام ببريد.

در اين زمينه آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبري در سال 68 براي تعيين ولي‌‏فقيه اظهار مي دارد : « در همان موقع بحث بر سر اين بود كه ولايت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا يك شورا. طبق اصول قانون اساسي براي ما مشكل بود كه يك فرد را براي اين امر مهم انتخاب كنيم يا يك شورا را، كه رهنمودهاي امام (ره) براي ما راهگشا شد. ... در آن زمان ما حتي اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، آيت‌‏الله مشكيني، مقام معظم رهبري و آيت‌‏الله موسوي اردبيلي سه عضو اين شورا بودند. عده‌‏اي طرفدار فرد بودند و عده‌‏اي شوراي رهبري را ترجيح مي‌‏دادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبري يك فرد را، خود مقام معظم رهبري داشتند. بنده نيز رهبري فرد را نقد كردم. ... در نهايت در مجلس خبرگان رهبري رأي‌‏گيري كرديم و بر اين اساس، 45 نفر به رهبري فرد و بيش از بيست نفر نيز به شوراي رهبري رأي دادند. بنابراين قرار شد كه يك فرد به عنوان ولي‌‏فقيه انتخاب شود، عده‌‏اي آيت‌‏الله گلپايگاني و عده‌‏اي آيت‌‏الله خامنه‌‏اي را مطرح كردند، اما در نهايت آيت‌‏الله خامنه‌‏اي با كسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامي شدند.» . ( ر. ک : خبرگزاري آفتاب ، توضيحات هاشمي درباره شوراي رهبري ، پنجشنبه 16 آذر 1385 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100132842)