ماده 130 قانون برنامه چهارم قوه قضائیه

4مورد از مواردی که ماده 130 قانون برنامه چهارم قوه قضاييه را مؤظف به تهيه لوايح در باره آن نموده است را بیان نمایید؟


ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه ، قوه قضائیه را موظف به تهیه لوایحی نموده است که 4 مورد ان به شرح ذیل است :
1- لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي .

2- لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم .

3- لايحه حمايت از حقوق شهود و متهمان .

4-لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي .
منبع سایت وزارت امور اقتصادی ودارایی www.mega.gov.ir (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100132053)