روسای جمهوری اسلامی ایران

آقاي دكتر احمدي نژاد چندمين رئيس جمهور ايران است؟

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد ، ششمين رئيس جمهور کشورمان مي باشند که نهمين دوره رياست جمهوري کشور را به پايان رسانده و در حال ايفاي مسئوليت دهمين دوره رياست جمهوري مي باشند .لازم به ذکر نظام جمهوري اسلامي ايران در سي سال حيات خود شش رئيس‌جمهوري داشته است. دو رئيس جمهوري اول ايران نتوانستند دوران چهار ساله مسئوليت خود را به پايان برسانند؛ اولي(بني صدر) برکنار شد و از ايران گريخت و دومين رئيس جمهور(شهيد رجائي) به شهادت رسيد. اما سومين ( آيت الله خامنه اي ) و چهارمين (آيت الله هاشمي رفسنجاني ) و پنجمين (حجت الاسلام خاتمي) رئيس جمهوري که در پي آمدند، هر يک دو دوره پياپي در اين سمت بودند. هم اکنون دکتر محمود احمدي نژاد به عنوان ششمين رئيس جمهور ، نيز دوره دوم رياست جمهوري خويش را مي گذرانند.
جهت آگاهي بيشتر ر.ک :
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=48249 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130808)