نقش سینمای غرب در ناتوی فرهنگی

سينماي غرب در ناتوي فرهنگي چه نقشي دارد؟

سينماي غرب خصوصاً فيلم‌هاي هاليوودي همه در راستاي اهداف و مطامع ناتوي فرهنگي و مستکبرين است؛ فيلم‌هاي سينماي نظير “سوپرمن”، “مرد عنکبوتي”، ” جيمزباند”، “راکي”، “سرباز جهاني”، “هري پاتر”، “LOST”، “۳۰۰″، “اسکندر” و… از جمله محصولاتي است که در راستاي زمينه‌سازي و پيشبرد اهداف ناتوي فرهنگي و استکبار جهاني قابل تبيين مي باشد . نقش بسياري از اين فيلم‌ها مقدمه‌چيني در اذهان افکار عمومي جهان و داخل کشور آمريکا براي اهداف بعدي مستکبرين است به عنوان مثال در بخشي از سري “هري پاتر” يک ناکجاآباد جادويي به بشر معرفي مي‌شود تا بشر را منحرف کند چرا که بازگشت بشريت به سمت دين را احساس مي‌کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130804)