بزرگنمایی اخبار غرب در صدا و سیما

آيا صدا و سيما در انعكاس برخي اخبار مربوط به غرب بزرگنماي نميكند؟

تلاش صدا و سیما بر این است که در فضا و شرایطی که تبلیغات غرب , تمدن غربی و غرب را به عنوان یگانه الگوی موفق پیشرفت و توسعه معرفی می کند , واقعیات فرهنگ و تمدن غرب را به تصویر کشیده و چهره زشت آن را که در پس ظاهر فریبنده آن پنهان گشته است را نمایان سازد . هر چند تمرکز بر ترسیم چالش ها و نارسائیهای فرهنگ غرب از سوی صدا وسیما ممکن است تصور بزرگ نمایی در این خصوص را , ایجاد کند , ولی آنچه توسط رسانه ملی به تصویر کشیده می شود بیانگر واقعیات پنهان غرب می باشد که البته اين واقعيات در بسياري از فيلم ها و سريالهاي خارجي که از همين رسانه پخش مي شود ، کاملاً مغفول است . فرهنگ غرب با محور قرار دادن اومانیسم و لیبرالیسم که برایند سکولاریسم و کنار نهادن دین از عرصه اجتماعی زندگی انسان بود هر چند شعار اومانیسم ( انسان محوری ) را سرلوحه کار خویش قرار داد ولی به دلیل نگاه مادی به انسان و نادیده گرفتن حقیقت او که همان روح او بود , نه تنها انسان را در جایگاه شایسته خویش قرار نداده که به دلیل همین نگاه مادی او را در حد یک حیوان تنزل داده و خواهشها و خواسته های او را تنها در امور مادی او خلاصه نمودند . در حقیقت غرب هر چند از نظر تکنولوژی و رفاه مادی پیشرفت نمود اما درکنار این پیشرفت , پس رفت و عقب گرد از نظر اخلاق و ایمان و معنویت را به دنبال داشت و از این رو نمی تواند به عنوان یک الگوی جامع و کامل پیشرفت و توسعه همه جانبه شایسته انسان مطرح گردد . انچه در غرب شاهدیم از جمله مشکلات و بحرانهای اخلاقی و اجتماعی و از هم گسیختگی بنیان خانواده ها و بحران معنویت ، بحران امنيت داخلي جوامع و جهان ، بحران هاي زيست محيطي ، تهديد آينده بشريت و... نمود تمدن غرب در این عرصه است البته پیشرفت و توسعه مادی غرب قابل انکار نیست ولی سخن اینجاست که غرب این پیشرفت و تمدن را به قیمت از دست دادن گوهر اخلاق و معنویت و روح انسانی از يکسو ، و غارت منابع طبيعي و استثمار ساير ملت ها از جمله کشور خودمان به دست آورده است که به هیچ وجه نمی تواند مطلوب و مقصود باشد . توسعه و پیشرفت در صورتی می تواند به نقظطه مطلوب و آرمانی نزدیک شود که به تمام ابعاد مادی و معنوی و جسمی و روحی زندگی انسان و پيشرفت کل بشريت توجه نماید و ما معتقدیم که چنین نگاه جامع و کاملی در فرهنگ اسلامی وجود دارد و بر پایه فرهنگ غنی و متعالی اسلام می توان به سعادت مادی و معنوی و نقطه آرمانی دست یافت . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100128232)