رسانه ملي -رسانه هاي خصوصي -رسانه‏هاي داخلي

نظر رهبري در مورد وجود يا عدم وجود رسانه هاي خصوصي در کشور و منع قانون اساسي چيست؟

در پاسخ سؤال شما دانشجوی گرامی بايد بگوييم , مقام معظم رهبری همواره بر رعايت قوانين کشور تاکيد داشته اند و بيانات ايشان بيشتر در جهت , هدايت و ارايه خط مشی صحيح به صدا و سيما و رفع نواقص و کاستی ها برای رسيدن به جايگاه مطلوب آن در نظام و جامعه اسلامی است . به عنوان نمونه ايشان در حکم انتصاب آقای ضرغامی برای رياست صدا وسيما در دوره جديد فرمودند:«سفارش اساسی اينجانب نزديك كردن و رساندن اين رسانه‌ی فرهنگ‌ساز، به طراز رسانه‌ئی است كه دين وَ اخلاق وَ اميد وَ آگاهی، بارزترين نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نيز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شكل گيرد و هنر و شيوه‌های گوناگون حرفه ای و آزموده شده يا نوپديد، يكسره در خدمت رشد اين شاخصها در آيد. از تجربه‌های موفق يا ناموفقِ دوره‌ی پنجساله‌ی بايد برای رساندن اين رسانه به اين كيفيت برتر سود ببريد و با زمانبندی برنامه‌ها و تعيين شاخصهای قابل اندازه‌گيری، حركت مجموعه را تكميل يا تصحيح نمائيد.»(روزنامه کيهان , 16/8/88)
در اينجا برای روشن شدن اين موضوع از نظر قانونی, به متن نظر تفسيری شورای نگهبان در خصوص اصول 175و 44 قانون اساسی پيرامون نحوه اداره صدا وسيما و مسأله خصوصی سازی آن اشاره می کنيم .
«عطف به نامه مورخ 2/4/1379 جنابعالي ( آيت الله يزدی)مبني بر اينكه آياعبارت ((در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد)) كه درصدر اصل 175 قانون اساسي آمده است ، مي تواندبوسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟ و همچنين آيا امكان ايجاد و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديو و تلويزيون با توجه به اصل 44 قانون اساسي وجوددارد ياخير؟
موضوع با توجه به ماده 18 آئين نامه داخلي درجلسه مورخ 6/7/79 شوراي نگهبان مطرح و نظريه تفسيري شوري در خصوص اين دو اصل به شرح ذيل اعلام مي گردد:
الف - نظريه تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي ،
مطابق اصل 175قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد0 بنابراين سياست گذاري ، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصا در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد0
ب - نظريه تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي ،
مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تاسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد0 بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي وتصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشارفراگير (همانند ماهواره ، فرستنده ،فيبرنوري وغيره ) براي مردم در قالب امواج راديوئي وكابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.»دبير شوراي نگهبان - احمدجنتي (روزنامه جمهوری اسلامی , شماره 2023/21/79 21/12/1379 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 21/100126390)