بصيرت سياسي -شناخت حقيقت

در فتنه اي که کشور، امروز با آن مبتلا شده و گروه هاي سياسي يکديگر را متهم مي نمايند، مطابق با دستورات قرآن چگونه بايد راه درست را بشناسيم؟

برخی از خطوط و معيارهای کلی شناخت راه درست بر اساس تعاليم قرآن را می توان در اين موارد برشمرد:
1- شنيدن سخنان و پيروی از نيکوترين آنها , قرآن کريم کسانی را که سخنان را شنيده و از نيکوترين آنها پيروی می کنند ,هدايت شده از سوی خداوند وصاحبان انديشه وعقل معرفی می کند. «فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هداهم الله و اولئک هم اولواالالباب»« پس بندگان مرا بشارت ده , همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نيکوترين آنها پيروی می کنند , آنان کسانی هستند که خداوند هدايتشان کرده و آنها صاحبان خرد و انديشه هستند .( سوره زمر , آيه 17و 18) بديهی است در دوران فتنه و زمانی که سخنان ومطالب مختلف و ضدو نقيضی زده می شود با شنيدن سخنان و انتخاب نيکوترين آنها که بر پايه عقل و منطق استوار باشد. می توان مسير صحيح را شناخت وراه درست از نادرست را تشخيص داد .
2- تحقيق و پيگيری صحت و سقم اخبار و سخنان , يکی از عواملی که ممکن است انسان را به خطا و تصميم گيری اشتباه بکشاند , تحقيق نکردن در مورد اخبار وسخنانی مطرح شده در جامعه , می باشد. بويژه در زمان فتنه و غبار آلودگی که سخنان مختلف از سوی افراد و گروههای گوناگون و با اهداف متفاوت زده می شود و بازار شايعات و افتراها داغ می باشد .وخصوصا در عصر ما که با وسايل ارتباطی مانند اينترنت و ماهواره و تلفن های همراه و... براحتی می توان هر خبری را در سطح گسترده ای منتشر نمود. از اين رو خداوند متعال در قرآن کريم به مومنان دستور می دهد که در مورد صحت وسقم اخباری که به آنها می رسد, تحقيق کنند و هر سخنی را بلافاصله نپذيرند مگر از شخصی که عدالت و ديانت او ثابت باشد. « يا ايها الذين آمنوا ان جائکم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمين » « ای کسانی که ايمان آورده ايد اگر شخص فاسقی خبری برای شما بياورد . درباره آن تحقيق کنيد , مبادا به گروهی از روی نادانی آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد .» ( سوره حجرات , آيه 6)
3- بينش , بصيرت وآگاهی ,از جمله عواملی که موجب می شود که انسان مسير صحيح را بدرستی تشخيص بدهد و گرفتار گمراهی و انحراف نشود , بصيرت و آگاهی است . با شناخت و بصيرت می توان مسير صحيح را از مسير نادرست بازشناخت .« قل هذه سبيلی ادعوا الی الله علی بصيره انا ومن اتبعنی » « بگو اين راه من است من و پيروانم با بصيرت و آگاهی مردم را به سوی خدا دعوت می کنيم »( سوره يوسف , آيه 108)
4- پيروی از رهبری الهی و محور قرار دادن او در منازعات و اختلافات , اگر رهبری الهی محور جامعه اسلامی قرار بگيرد و در اختلافات مرجع و کلام او فصل الخطاب باشد از بسياری از انحرافها جلوگيری شده و مسير صحيح از نادرست بازشناخته می شود. « يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ذلک خير واحسن تاويلا»« ای کسانی که ايمان آورده ايد اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا واولوالامر را و هرگاه در چيزی نزاع واختلاف داشتيد , آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد اگر به خدا وروز رستاخيز ايمان داريد اين برای شما بهتر و عاقبت و پايانش نيکوتر است »( سوره نساء ,آيه 59) هر چند آيه شريفه با توجه به روايات در خصوص اطاعت از خداوند و پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام است ولی از آنجا که ولايت فقيه در راستای حاکميت پيامبر ومعصومين عليهم السلام و به عهنوان نيابت عام از معصوم در عصر غيبت مطرح است و با شرايط و ويژگيهايي همچون فقاهت و عدالت وتقوا همراه است و در حقيقت ولايت فقاهت وعدالت است است وبه دليل برخورداری از اين ويژگيها و استفاده از کارشناسان و مشاوران مختلف در زمينه های گوناگون , احتمال خطا واشتباه در او بسيار ناچيز خواهد بود و مطمئن ترين راه و گزينه در زمانی است که مردم از درک حضور معصوم عليه السلام محروم می باشند .
5- دشمن شناسی و شناخت ماهيت واهداف دشمنان و کارهايی که موجب خوشحالی يا ناراحتی آنان می گردد , يکی از عوامل شناخت راه درست از نادرست , دشمن شناسی و آگاهی از اهداف و ماهيت کار دشمن است . معمولاراه و کاری را که دشمن می ستايد و برآن تاکيد می کند همواره راهی است که انسان را به مسير نادرست وانحرافی رهنمون می سازد و اگر از کاری دشمنان خوشحال شدند بيانگر نادرست بودن آن است و اگرکار وراهی بغض وکينه آنان را به همراه داشت اين راه , راهی است که برخلاف اهداف دشمن بوده و مسير صحيحی است . خداوند متعال به مومنان اين چنين سفارش می کند « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا يالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بينا لکم الايات ان کنتم تعقلون ... ان تمسسکم حسنه تسوهم و ان تصبکم سيئه يفرحوا بها و ان تصبروا وتتقوا لايضرکم کيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط» « ای کسانی که ايمان آورده ايد محرم اسراری از غير خودتان انتخاب نکنيد, آنها از هر گونه شر وفسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند . آنها دوست دارند شما در رنج وزحمت باشيد دشمنی از دهان ( کلام ) شان آشکار شده و آنچه در دلهايشان پنهان می دارند , از آن بيشتر است . ما آيات را برای شما بيان کرديم اگر تعقل کنيد ... اگر نيکی به شما برسد , آنها را ناراحت می کند , واگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد , خوشحال می شوند . و اگر صبر و استقامت و پرهيزگاری پيشه کنيد, نقشه های آنان به شما زيانی نمی رساند , خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد .( سوره آل عمران, آيه 118 و120) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100126051)

Tags: