امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

مگه سفارت هر کشوري جزء خاک اون کشور محسوب نمي شه؟ پس چرا دانشجوها به سفارت آمريکا حمله کردن؟ نظر امام در اين رابطه چي بود؟

تسخير لانه جاسوسى آمريكا از زواياي مختلفي قابل بحث و بررسي است که در ادامه به صورت مختصر مطالبي بيان مي گردد:
يکم . اشغال سفارت ناشي از زمينه ها و دلايل متعددي بود :
الف) تسخير سفارت واکنش طبيعي به 25 سال توهين و تحقير ملت ايران توسط آمريکا و دست نشانده آن شاه بود.
ب) تسخير سفارت آمريکا اقدامي تلافي جويانه و دفاعي در مقابل توطئه هاي آشکار و غير آشکار و مداخله جويانه دولت آمريکا از طريق سفارت خويش براي ايجاد اخلال در تثبيت انقلاب اسلامي بود .
ج) تسخير سفارت براي مقابله با توطئه گريهاي آمريکا در برابر انقلاب اسلامي اقدامي پيشگيرانه بود.
د) سفر شاه به آمريکا و حمايت آمريکا از او خاطره کودتاي 28 مرداد سال 1332 ه.ش در ذهن مردم ايران را يادآوري مي کرد.
و) عملکرد دولت موقت سبب شد تا عده اي با هدف در تنگنا قرار دادن و استعفاي آن سفارت را تسخير کنند.
دوم. مواضع حضرت امام (ره) ، مردم و گروههاي سياسي
حضرت امام (ره) و نيروهاي انقلابي پس از اطلاع ، اين عمل را به شدت مورد تأييد و تمجيد قرار دادند و از آن حمايت کردند. اين حرکت شجاعانه و انقلابي دانشجويان از سوي امام راحل (انقلاب دوم) لقب گرفت ؛ در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي استبداد داخلي و با تسخير سفارت آمريکا استعمار از ايران ريشه کن شد.مردم ايران نيز که سالها در زير چکمه هاي دژخيمان آمريکايي خود را لگدمال شده مي ديدند با شنيدن اين خبر گروه گروه به سوي آن شتافتند و با راهپيمايي که تا ماهها جلوي سفارت ادامه يافت، اين اقدام را تأييد کردند. اما سران دولت موقت از اين عمل انقلابي انتقاد کردند و کار به آنجا رسيد که دولت موقت استعفا داد.
امام خميني(ره) در تاريخ 11 آبان 1385پيرامون فتح لانه جاسوسي مي فرمايند : « سفارتخانه ها حق ندارند كه جاسوسي كنند، توطئه بكنند و اينها جاسوسي مي‏كردند. ملتي كه براي خدا قيام كرده و شهادت طلب مي‏كند از هيچ نمي‏ترسد. ما مدعي هستيم كه اينجا سفارتخانه نيست، اصلش قضيه سفارت در كار نبوده و ما مدعي هستيم كه اين آدم هايي كه در اينجا بودند، اينها اجزاء سفارتخانه نبودند، به اسم سفارتخانه شما يك چيزي درست كرديد كه لانه جاسوسي است و بيايند ببينند كه آيا اين چيزهايي كه در اين سفارتخانه هست، اينها اسباب دست جاسوس هاست‏يا وسايلي است كه سفارتخانه لازم دارد؟ ما كه مركز جاسوسي را گرفتيم نه سفارتخانه را، اينها اگر هم يك وقت‏بي عقلي كنند و فرض كنيد بريزند به ايران، اين جوانهاي ما آنها را با چنگ و دندان از بين مي‏برند، نمي‏گذارند اينها يكيشان هم بروند. اگر هم اين كاري كه كرده بود رسيده بود به آنجايي كه بيايند در تهران و بيايند در اين لانه جاسوسي آن وقت مي‏فهميدند كه با چه اشخاصي طرف هستند. در هر صورت من از شماها تشكر مي‏كنم كه خودتان بدون اينكه غير از خدا يك كسي وادارتان بكند (اين چيزي است كه از مبدأ الهي جوشش پيدا كرده) خودتان وارد اين ميدان شديد. دانشجويان مسلمان و مبارزي كه لانه جاسوسي را اشغال كرده‏اند با عمل انقلابي خودشان ضربه‏اي بزرگ بر پيكر امريكاي جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز كردند.»
سوم. آثار و پيامدهاي داخلي اين حادثه عبارت بود از : 1. شفاف شدن مواضع گروهها و نيروهاي داخلي انقلاب و سقوط دولت موقت 2. گامي به سوي تثبيت خط امام و جوانگرايي در انقلاب 3. تقويت همگرايي و وحدت ملي و روحيه خودباوري 4. قرارداد الجزاير . در بعد خارجي نيز آثار و پيامدهاي اين موضوع عبارت بود از : 1. شکست حمله نظامي آمريکا به ايران در طبس 2. کودتاي نوژه و جنگ تحميلي 3. مسدود کردن دارايي ها و تحريم اقتصادي ايران . حجه الاسلام حاج احمد خميني در تحليل بيان کرد: «از مهم ترين دستاوردهاي داخلي و خارجي انقلاب دوم، شکست ابهت ديرينه ي قدرت افسانه اي آمريکا بود. حقيقت اين است که بعد از جنگ ويتنام، آمريکا در هيج صحنه اي به اندازه ي اين اقدام انقلابي فرزندان امام، به رسوايي و ضعف و زبوني کشيده نشد. اعترافات مسئولين آمريکا بهترين گواه بر اين مدعاست. اين اقدام باعث رسوايي چهره و اهداف ليبرال ها شد و انقلاب اسلامي که مي رفت به دست آنان مسخ شود و زمينه ي حضور دوباره ي آمريکا در ايران فراهم آيد، نجات يافت و حاکميت جناح انقلابي و پيرو خط امام، در کشور تقويت شد. بعد از پيروزي 22 بهمن، در بي سابقه ترين شکل ممکن وحدت ملي متجلي شد و تمام اقشار مردم يکپارچه به حمايت از اين اقدام برخاستند و دوباره شور انقلاب در سطوح مختلف احيا شد. نقشه ها و طرح هاي سري آمريکا در ايران و جهان براي حفظ آنها سرمايه گذاري زيادي شده بود افشا گرديد، مجهزترين مرکز توطئه عليه نظام و انقلاب برچيده شد، به مبارزين مسلمان در کشورهاي ديگر و نهضت هاي آزاديبخش ثابت شد که مي توانند با حرکت هاي ابتکاري مورد حمايت ملت، رودرروي آمريکا بايستند و منافع نامشروع آن را در سطح جهان به خطر اندازند، در پهنه جهاني ثابت کرد که ايران بر سر اصول و آرمانهايش ثابت قدم ايستاده و به حق، پرچمدار نهضت هاي ضد استعماري است و قاطعيت رهبري امام در مبارزه اش با شرق و غرب بر جهانيان بيش از پيش روشن شد. » (بحران 444 روزه در تهران، موسسه نشر و تحقيقات ذکر سال 1379 .)
چهارم . بررسي حقوقي ؛ از منظر عرف و حقوق بين‏الملل، سفارت يك كشور در حكم خاك آن كشور است و اشغال آن خلاف مقررات و حقوق بين‏الملل مى‏باشد. اما بررسي واقعيات آن زمان ، شرايط انقلابي و عملکرد سفارت در قبال انقلاب و اسنادي که بدست امد مبين سوئ استفاده سفارت آمريکا ازمصونيت حقوقي خويش بوده و بر اين اساس ديگر نمي توانست از اين حق قانوني برخوردار باشد چنانکه فرانسيس آنتوني بويل استاد حقوق دانشگاه ايلينويز آمريکا که از لحاظ حقوقي اين موضوع را بررسي نموده به اصل دفاع مشروع پيشگيرانه براي تبيين تسخير سفارت آمريکا توسط مردم ايران استناد مي نمايد . (ر.ک : انقلاب‌ دوم، تسخير لانه‌ي‌ جاسوسي‌ آمريكا، آثار و پيامدها ، شاه على، احمد رضا ، تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، 1385.) در ادامه جهت تبين بيشتر موضوع متن پرسش و پاسخي را از آقاي دکتر منوچهر محمدي ارائه مي نماييم :
س _مسئله‏ى سفارت و تسخيرلانه‏ى جاسوسى در بعد حقوقى سؤالى را در ذهن حقوق‏دانان مطرح مى‏كند كه اين كار يك عمل خلاف ديپلماسى و حقوق بين‏الملل است؛ لذا جايگاهى در حقوق ندارد و نبايد به رسميت شناخته شود. اگر شما از لحاظ حقوقى نسبت به اين مسئله نظرى داريد بفرماييد؟
اولا حقوق بين‏الملل ساخته و پرداخته‏ى غربى‏ها است و طورى حقوق بين‏الملل را تدوين كرده‏اند كه تداوم حاكميت آن‏ها را بر سراسر جهان حفظ كند؛ به عنوان مثال، سفارت يك كشور در كشور ديگر به عنوان سرزمين آن كشوراست؛ بنابراين نيروهاى ملى آن كشور حق داخل شدن در آن سرزمين را ندارند. اين قانون براى سفارت يك كشورِ جهان سومى در امريكا و واشنگتن چه خاصيتى دارد؟ هيچ؛ امّا براى يك كشور ابرقدرتى مثل امريكا كه سفارتش در يك كشور جهان سوم است، فوق‏العاده اهميت دارد؛ زيرا عدم دخول مردم آن كشور در سفارت، به آن كشور اين امكان را مى‏دهد كه عليه آن كشورِ جهانِ سومى هر كارى كه بخواهد انجام دهد. در حقوق بين‏الملل، سفارت‏خانه براى انجام كارهاى ديپلماتيك است، نه اَعمال جنايت كارانه و توطئه‏آميز و كودتايى در يك كشور. وقتى كه محرز و مسلم شد كه امريكا از اين محل و روابط ديپلماتيك سوء استفاده كرده، در حقيقت نقض حقوق بين‏الملل كرده است؛ پس اگر دولتى در يك كشور ديگر از امتيازاتى كه در اختيار او قرار داده‏اند سوء استفاده كند، مثلا در آن كشور قاچاق مواد مخدر كند و يا عليه آن دولت كودتا كند، كار خلافى انجام داده است؛ و اين مسئله در حقوق بين‏الملل جواب داده شده است؛ يعنى سفارتى كه مورد سوء استفاده قرار مى‏گيرد، ديگر مصونيت قبلى را از لحاظ بين‏المللى دارا نيست.
س - در حقوق بين‏الملل به آن كشورى كه در آن كشور، سفارت كشور ديگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، اين اجازه را نداده‏اند كه آن را تسخير كنند؛ بلكه مى‏توانند از راه‏هاى قانونى تقاضاى تعطيل كردن سفارت را بدهند ؟
اين درست است؛ امّا بحث بنده در اين‏جا اين است كه اول چه كسى نقض كرده است كه اين نقض را اول امريكايى‏ها انجام دادند و همه‏ى دولت‏هاى امپرياليستى معمولا، در كشورهاى جهان سوم اين سوء استفاده را در سفارت خود دارند؛ مثلا در گذشته‏ى دور، ليست نمايندگان مجلس كه مى‏بايست انتخاب مى‏شدند، از سفارت امريكا و انگليس در مى‏آمد. مسئله‏ى بعد اين است كه ما مسئله‏ى تسخير سفارت امريكا را جداى از خود انقلاب نمى‏دانيم؛ بلكه جزء لاينفك انقلاب است. حال بايد پرسيد آيا انقلاب در حقوق بين‏الملل به رسميت شناخته شده است؟ در صورتى كه اين چنين نيست؛ چون خود انقلاب يك حركت غير قانونى است و اين قانون درست است؛ زيرا هيچ دولتى و نظامى يك انقلاب را در قاموس ملى و بين المللى به رسميت نمى‏شناسد. بدين ترتيب، ما اشغال سفارت را جزء لاينفك انقلاب مى‏دانيم. همان‏طور كه انقلاب به ثمر رسيد و جا افتاد، اشغال سفارت هم يك انقلاب دوم بود و در قاموس بين‏الملل و روابط بين كشورها اين حركت قابل تجزيه و تحليل نيست؛ بلكه اين را بايد در قالب كل انقلاب ديد؛ يعنى انقلاب ما يك عصيان و طغيان بود عليه نظام استكبارى و تسخير سفارت هم در همين راستا انجام گرفت. آيا كشتن يك امريكايى در كشور ديگر در قاموس بين‏الملل پذيرفته شده است؟ خير. امّا در كشور ما، به دليل بغض و كينه‏اى كه مردم نسبت به اين‏ها داشتند، چندين امريكايى ترور شدند. حركت خود جوش مردمى را نمى‏شود در قالب موازيين بين‏المللى تجزيه و تحليل كرد؛ بلكه بايد در قالب خود انقلاب تحليل شود؛ يعنى انقلاب حركتى بود براى براندازى استكبار وظلم كه تسخير سفارت را هم بايد در همين قالب تحليل كرد. ( رابطه‏ ايران و امريكا ، مصاحبه با دكتر منوچهر محمدى‏ ، حلقه‏ نقد كانون انديشه جوان )
در پايان لازم به ذکر است در آدرس ذيل مقالات متعددي پيرامون اين موضوع وجود دارد : http://www.irdc.ir/search.asp?keywords=%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AC%D... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100124283)