مزایا و معایب تشکیل اتحادیه اروپا

به نظر شما آيا شكل گيري اتحاديه اروپا امري مثبت مي تواند باشد و آيا موفقيت اين امر مي تواند ادامه داشته باشد؟ مزايا و معايب اتحاديه اروپا چيست؟ آیااين نسخه برای کشورهای اسلامی هم قابل پیاده شدن است؟

قبل از ورود به اصل پاسخ ، ذکر مقدمه ای کوتاه خالی از لطف نخواهد بود.
مقدمه:
بی تردید اتحاد که به معنای تلاش جمعی برای اهداف مشترک می باشد، در هر زمینه ای می تواند در زندگی بشر از اهمیت و کارآیی منحصر به فردی برخوردار باشد بلکه تحقیقا می بایست برای پیشبرد صحیح و سریع برخی امور، به این مهم تن داده و به آن سوی حرکت نمود.
با بررسی آموزه های دینی در می یابیم که دین براین است تا که احاد جامعه را به عناوین مختلف،تجمیع و با یکدیگر متحد سازد وازهر گونه تفرقه بر حذر دارد تا در نهایت از این رهگذر بتوان به خواسته های جامعه بدرستی پاسخ داد.
تحقیقا چیزی که در سایه وحدت بدست می آید در تنهایی و به تعبیری در جدایی و تفرقه حاصل نمی شود.پیروزی های اسلام در عرصه هاي های مختلف؛ انقلاب ها ، قیام ها، تمدن سازي و توانمندی های علمی و... جملگی تحت همین اصل اساسی و حیات بخش به نتیجه رسیده و مردم از ثمرات شیرین آنها بهره ها برده اند.
اتحاد در ابعاد مختلفی ممکن است شکل گیرد.گاه این موضوع در مباحث فرهنگی،گاه اجتماعی،گاه سیاسی و... رخ می نماید که طبعا درهر کدام از این عرصه ها از فرم و نوع خاص همان عرصه باید بهره گرفته شود.
اما اصل سخن این که:
همان گونه که اشاره شد یکی از زمینه های تحقق اتحاد( که طبعا با اتفاق از حیث تدوام و متعلق،متفاوت می باشد به این که اتحاد امری مستمر و پایدار بوده ولی اتفاق برای برخی مقاطع و موضوعات حساس برقرار می شود)،مسایل سیاسی است که امروزه ما در بخشی از دنیا یعنی در اروپا شاهد شکل گیری این اتحاد،تحت عنوان اتحادیه اروپا هستیم که فی نفسه و فارغ از نوع اهداف و عملکردها امری مثبت بوده و تا زمانی که کشورهای این اتحادیه در مسایل میان خود بر باور اتحاد می باشند می تواند این مهم استمراریابد.
طبعا هر امری می تواند بالفعل یا بالقوه دارای معایب و نیز محاسنی باشد و اتحادیه اورپا هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود لذا ما در این مجال،به برخی از معایب و مزایا اشاره می کنیم.
معایب:
1: بروز ناامنی
این امر طبیعی است که اگر یک کشور، محدود باشد از ضریب امنیت بالایی برخوردار خواهد بود و هر چه حیطه و گستره آن وسعت یابد این مهم تقلیل خواهد یافت لذا این موضوع در اتحادیه اروپا که تقریبا مرزی به معنای حقیقی کلمه،میان کشورهای عضو معنا نخواهد یافت بعنوان تهدیدی جدی فراروی آن تلقی و مسایل ضد امنیتی در درون آن رخ خواهد نمود.
2:عدم توجه به تمام نیازهای برخی کشورها
یکی دیگر از معایب این نوع از اتحادها( که در موارد کلان و حساس از قبیل مجلس ،واحد پول ،قانون اساسی و... می باشد ) موضوع عدم توجه تام،به خواسته ها و نیازهای برخی از کشورهای ضعیف(در درون این اتحادیه) می باشد لذا ما در برخی موارد شاهد مخالفت برخی از کشورهایی هستیم که مردم با ورود به این اتحادیه مخالفت و به برنامه های آن رای نمی دهند.
3:مشکلات فرهنگی
در این زمینه می توان به این موضوع نیز اشاره کرد که این گونه اتحادها با این وسعت می تواند به همراه خود برخی مشکلات و تعارضات فرهنگی را نیز موجب گردد چرا که ما در این اتحادیه شاهد فرهنگ های مختلف و بعضا متضاد با یکدیگر هستیم که اگر بدرستی به آنها توجه نشود دچار برخی اتفاقات ناگوار فرهنگی خواهند شد.
مزایا:
1:قدرت سیاسی
ما دردو جنگ جهانی شاهد این بودیم که کشورهای متحد و نیز متفق ،بدرستی توانستند در بحران های نظامی به کمک یکدیگر شتافته و نتیجه را به خواست خود تغییر دهند.
در دنیای امروز نیز امر این گونه است به این که اگر در عرصه مسایل سیاسی افراد و یا کشورهایی با یکدیگر متحد باشند تحقیقا در پهنه سیاست و به تعبیری باج گیری های سیاسی، قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت و از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد که اتحادیه اروپا نیزاین چنین می کند بدان گونه که امروز به یک قطب قدرت سیاسی در دنیا بدل گشته است.
2:توان اقتصادی
مسایل اقتصادی و بحث امنیت سرمایه گذاری از جمله مباحث بسیار مهم در عصر کنونی است به این که هر کشوری که این امنیت را بیشتر و بهتر برقرار نماید طبعا سرمایه های دنیا به سمت آن کشور روانه خواهند شد و در نهایت اقتصاد آن توانمندتر خواهد گردید.
اتحادیه اروپا نه تنها از بعد سیاسی بلکه از زاویه مسایل اقتصادی نیز با این اتحاد می تواند بر توان اقتصادی کشورهای عضو بیافزاید ونیازهای خود را مرتفع و به سودهای کلانی دست یابد چرا که علاوه بر تامین امنیت سرمایه گذاری می تواند دایره وسیع تری را نیز تحت پوشش داشته باشد.
3:دفاع جمعی
یکی دیگر از مزایای اتحاد این است که کشورهای متحد می توانند در مواقع بحرانی به کمک یکدیگر شتافته و دشمن مشترک را دفع کنند لذا ما در اروپا موضوع سازمان دفاعی ناتو را شاهد هستیم که بدین منظور از جنگ های جهانی تا کنون شکل گرفته و تشدید و تقویت شده است که این امر تنها در یک چنین اتحادی معنا می یابد.
اما در پاسخ به این سخن که آیا این نسخه برای کشورهای اسلامی نیز قابل پیاده سازی می باشد یا خیر؟ باید گفت اصل این اتحاد،همانطور که اشاره شد بر اساس آموزه های دینی امری ضروری و قابل توجه خواهد بود ولی مدل اجرا را باید به فراخور حال کشورهایی تعریف کرد که بناي مشارکت و همکاری با یکدیگر دارند لذا ما شاهد اتحادیه های مختلفی از جمله اتحادیه عرب،اتحادیه آفریقا ، اتحاديه بين المجالس اسلامي و... در دینا هستیم که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند.
بنابراین اگر کشورهای اسلامی بخواهند با یکدیگر متحد شوند باید با توجه به نیازها و اقتضائات و مسایل کشورهای خود( کما و کیفا) به موضوع اتحاد توجه و آن را پی ریزی نمایند.
اما در باب نحوه شکل گیری اتحادیه میان جوامع اسلامی باید گفت اگر این کشورها بخواهند به جایگاه و منافع واقعی خود در دنیای کنونی دست یابند باید در ابتدا موضوعات و منافع مشترکی از قبیل امنیت،مسایل اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و... را برای خود تعریف و بر آن تفاهم و نهایتا بر انجام آن تعهد نمایند تا بتوان شاهد شکل گیری اتحادیه میان مسلمانان بود وگرنه عملا نخواهند توانست در دنیا به اهداف و منافع حقیقی خود برسند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100123549)