ویژگی های کشورهای جهان سوم

كشورهاى جهان سوم چه ويژگيهايى دارند؟

با سلام
کشورهاى جهان برحسب ميزان قدرتى که در سطح بين المللى و سلطه اى که بر ديگر کشورها داشتند به سه دسته تقسيم شدند : جهان اول شامل دو ابر قدرت وقت ، جهان دوم شامل کشورهاى اروپاى غربى ، ژاپن ، کانادا و آن دسته از کشورهاى اروپاى شرقى که دنباله رو اتحاد شوروى بودند و سرانجام جهان سوم شامل بقيه کشورهاى جهان. جهان اول و دوم به نوبه خود جهان سوم را استثمار مى کردند .
د رمورد شناسايي کشورهاي جهان سوم چند ديدگاه وجود دارد ؛
1) کشورهاي شمال و جوب : که بر اساس موقعيت جغرافياي شناخته مي شوند به عنوان مثال کشورهاي شمالي نسبت به کشورهاي جنوبي توسعه يافته ترند.
2)بلوک شرق و بلوک غرب: کشورهايي که جزء اين دو دسته نبودند کشورهاي جهان سوم تلقي مي گردند. مانند عدم تعهد ها
3)نوسازي و مدرنيزاسون :بر اساس اين تقسيم بندي توسعه يافتگي داراي شاخصه ها يي است.
در سال هاى اوليه پس از جنگ جهانى دوم مفهوم توسعه مترادف رشد و در همان معناى صرف اقتصادى به کار برده مى شد. اما بزودى روشن شد که يکسان انگاشتن توسعه با رشد اقتصادى چندان درست نيست. بر اين اساس علاوه بر گنجاندن افزايش شاخص هايى چون درآمد سرانه مشخصاتى چون کاهش فقر و نابرابرى در مفهوم توسعه ، به معناى بهبود زندگى اجتماعى نيز در نظر گرفته شد.
شاخص های توسعه
1) زير ساخت هاى اقتصادى
تا قبل از نيمه قرن بيستم در اکثر کشورهاى جهان سوم اثر قابل ملاحظه اى از زير ساخت هاى نوين اقتصادى شبکه هاى حمل و نقل ارتباطات ، آب رسانى ، توليد و توزيع انرژى (برق ، نفت ، گاز) و موسسات آموزشى به چشم نمى خورد.
2) ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي و حمل ونقل از مهمات توسعه است
3)انرژى
در توليد و مصرف بهينه از انرژي در دنياي امروز انرژي پاک و حفاظت از محيط زيست يکي از ارکان توسعه يافتگي است.
4)آموزش و پرورش
فراگير بودن و کيفيت بالاتي آموزش تا مقاطع تحصيلات تکميلي از ملزومات توسعه يافتگي است.
5)کشاورزى
جايگاه بخش کشاورزى در اقتصاد بسيارى از کشورهاى جهان سوم به معناى پيشرفته بودن اين بخش و توانايى آنان براى تامين روز افزون اين کشورها نيست. بخش کشاورزى در اين کشورها معمولا سنتى و مبتنى بر شيوه ها و مناسبات قديمى باقى مانده است
تا اينجا مي توان به مسائل عمده اي که معيار توسعه است اشاره کرد ولي معضلات جهان سوم را مي توان اينگونه بر شمرد:
1- فرارمغزها
2-مقاومت در برابر مدرنيزاسيون
3-وضعيت نامناسب بهداشت ومرگ وميربالا
4-تک محصولي
5-استبداد سياسي
6-تنش هاي داخلي وخارجي
7- نا تواني از دسترسي به بازارهاي جهاني
8-مصرف گرايي
9-ضعف اطلاعاتي
10-نفوذ استعمار
11-افزايش جمعيت
12-فاصله طبقاتي شديد
13_فقر ،پايين بودن توليد ناخالص ملي
براي اطلاع بيشتر به منابع زير مراجعه شود:
- مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم ، دكتر ساعي ، سمت .
- درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي و ..جهان سوم ، دكتر ساعي ، سمت .

- توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، محمود سريع القلم، نشر سفير، 1375
- مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، حسين عظيمي، تهران: نشر ني 1371
- توسعه اقتصادي در جهان سوم، مايكل تودارو، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران: انتشارات برنامه و بودجه
- توسعه و مباني تمدن غرب، سيد مرتضي آويني، نشر ساقي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100119440)