انتخاب بازرگان-شوراي نگهبان-صلاحيت شوراي نگهبان-نقش شوراي نگهبان-وظايف شوراي نگهبان

چرا شوراهايي كه صلاحيت افراد هنگام انتخابات را به عهده دارند ملاك هايي را قرار نمي دهند كه تمام منتخبين افراد با ايمان و مخلص و مناسب نظام باشند تا حتي اگر مردم از اشخاص اطلاعي ندارند كسي كه انتخاب مي

بر اساس قانون اساسي شوراي نگهبان وظيفه نظارت برتمامي انتخابات و تاييد صلاحيت نامزدها را بر عهده دارد(قانون اساسي ،اصل نود و نهم )و اين شورا بر اساس ملاكهايي از جمله نداشتن سوءسابقه كيفري و عدم شهرت به فسق و التزام به مباني اسلامي و انقلابي با توجه به سابقه و عملكردهاو...صلاحيت افراد را مورد بررسي قرار مي دهد و اين نظارت شوراي نگهبان ضامن سلامت نظام و حافظ اسلاميت آن و مانعي براي نفوذ افراد نامناسب به عرصه هاي مختلف كشوربوده و هست ونقش محوري اين شورا در اين خصوص غير قابل انكار است از اين رو شاهد بيشترين هجم توطئه و دشمني با اين نهاد از سوي دشمنان و معاندان نظام هستيم .
در پاره اي موارددر آغاز برخي افراد داراي شرايط لازم براي عهده دار شدن مسئوليتها هستند ولي متاسفانه پس از انتخاب و عهده دار شدن مسوليت دچار تحول شده و شرايط لازم را از دست مي دهند و اين ويژ گي انسان است كه در معرض تغيير و تاثير پذيري است از اين رو شاهديم كه در برخي موارد ،صلاحيت بعضي از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مثلاٌ تاييد مي شود ولي با گذشت دوره انتخابي اين نماينده و با توجه به عملكرد وي صلاحيت او براي دوره بعد رد مي شود.
اما در مورد آقاي خاتمي براي شوراي نگهبان صلاحيت ايشان براي عهده دار شدن پست رياست جمهوري محرز شده بود بر اين اساس صلاحيت ايشان تاييد شد در دور دوم نيز شوراي نگهبان با توجه به فاصله گرفتن ايشان از جناح هاي تند رو و روشن شدن التزام ايشان به مباني نظام ،دليلي براي رد صلاحيت ايشان نديد وايشان را داراي حداقل صلاحيت براي نامزدي رياست جمهوري دانستند علاوه بر اينكه شرايط جامعه نيز براي اعلام رد صلاحيت احتمالي ايشان مناسب نبود و اين مساله به نفع كشور و نظام اسلامي نبود و با و جود مشكلاتي كه براي نظام و كشور پديد آمد ولي تجربه خوبي را براي مردم به همراه داشت .
در مورد بازرگان نيز مرحوم امام هر چند با انتخاب ايشان به عنوان نخست وزير موافق نبودند ولي با توجه به نظر شوراي انقلاب و تاكيد آنها اين امر را پذيرفتند و بعدها مشخص شد كه اين تصميم اشتباه بوده است ولي مرحوم امام بنا نداشتند كه نظر خودشان را بر سايرين تحميل نمايند و اين از مواردي نبود كه امام تشخيص بدهند كه جلوگيري از آن در آن مقطع لازم با شد و با وجود مشكلاتي كه از اين جهت براي نظام پديد آمد ولي آثار و نتايج مثبتي نيزبراي كشور و نظام بدنبال داشت و بي كفايتي ليبرالها كه داعيه اداره مملكت را داشتند براي مردم به اثبات رسيد
بنابر اين شوراي نگهبان با توجه و دقت به صلاحيت افراد رسيدگي مي كند ولي اين مردم هستند كه با يد با آگاهي از ميان اين اشخاص، فرد يا افراد اصلح را برگزينند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100106528)