ولايت اهل بيت(ع)-ولايت مطلقه فقيه

فرق ولايت مطلقه فقيه با ولايت ائمه اطهار چيست؟

براي روشن شدن تفاوت ولايت مطلقه با ولايت ائمه اطهار عليهم السلام لازم است به اشاره اي به انواع واقسام ولايت داشته باشيم؛ ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مى شود . ولايت تكوينى به معناى تصرف درموجودات و امور تكوينى است . روشن است چنين ولايتى از آن خداست . اوست كه همه موجودات , تحت اراده و قدرتش قرار دارند . اصل پيدايش , تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست ; از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد . خداى متعال مرتبه اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى كند . معجزات و كرامات انبياو اوليا عليهم السلام از آثار همين ولايت تكوينى است .
آنچه در ولايت فقيه مطرح است , ولايت تكوينى نيست . ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان دادن در اختيار كسى باشد . اگر مى گوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد , يعنى اوست كه فرمان مى دهد كه چه بكنيد ,چه نكنيد و امثال اينها . پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر ونهى كنند . درباره فقيه نيز به همين منوال است . اگـر بـراى فـقيه ولايت قائل هستيم , مقصودمان ولايت تشريعى اوست , يعنى او مى تواند و شرعا حق دارد به مردم امر و نهى كند
(مصباح يزدي ،محمد تقي ، پرسشها و پاسخها ، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ، ج 1، ص 59)
معناي ولايت مطلقه اين است كه ولي فقيه تمام اختياراتي كه پيامبر و امام معصوم در باب حكومت و اداره جامعه دارد را دارا است و اختيارات او به امور حسبيه ،همانگونه كه قائلان به ولايت مقيده فقيه معتقدند،محدود نمي باشد مرحوم امام در اين باره مي فرمايند:
فقيه عادل تمامي اختياراتن حكومتي و سياسي پيامبر اكرم و امامان معصوم را دارا مي باشد و اساساٌ از اين جهت تفاوت معقئل نمي باشد زيرا والي و حاكم اسلامي هر كه باشد اجرا كننده احكام شريعت ،اقامه كننده حدود الهي ، گيرنده خراج و ماليات و متصدي مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است بنابر اين فقيه عادل همه اختيارات امام را دارا مي باشد مگر آن كه دليلي قائم شود كه اختياري كه براي امام ثابت است به خاطر جهات شخصي معصوم است نه به جهت ولايت و حكومت و با اگر مربوط به امور حكومتي و سياسي است اختصاص به معصوم دارد(امام خميني ره ،البيع ، ج2، ص 467و 496و497)
البته ناگفته نماند كه ولايت مطلقه فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن ولايت او نيست چرا كه ولي فقيه حافظ احكام و شريعت اسلامي است و نمي تواند بر خلاف آن گام بردارد از اين رو ولايت مطلقه فقيه داراي سه قيد مهم است ؛1-حفظ شريعت اسلامي 2- رعايت اهداف و و ظايف حكومت اسلامي 3- حفظ و رعايت مصالح عمومي (فلسفه سياست ، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ، ص 220و221) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100106378)