نظام اسلامي و كشتي نجات

مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري ، نظام جمهوري اسلامي ايران را كشتي نجات ناميده و آنرا به اين نام تعبير كردند ناخداو مسافران اين كشتي نجات كيست؟ و جهت گیری آن به چه سمتی است؟


ناخدای اين کشتی , رهبری نظام اسلامی و ولی فقيه به عنوان نائب امام معصوم عليه السلام در عصر غيبت می باشد .که وظيفه هدايت ورهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد .
جهت حرکت اين کشتی نجات , تأ مين سعادت مادی و معنوی انسانها است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند :« آيه شريفه«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» اساس و مبنای نظام اسلامی است و اطاعت از خط و نقشه پروردگار برای سعادت جوامع انسانی، مرتبه ای بالاتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردی دارد و تحقق آن نيازمند تلاش جمعی يک ملت است و جمهوری اسلامی ايران نيز نتيجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهی است .»(پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بيانات معظم له درديدار اعضای مجلس خبرگان , 6/12/88)
مسافران اين کشتی , امت اسلامی هستند که برای تحقق نظام اسلامی وپيشبرد آن همواره در صحنه دفاع از ارزشها حضور دارند «کسانی که هندسه و هويت نظام را که در قانون اساسی و حکميت و داوری قانون متبلور شده است قبول دارند جزو مجموعه نظام بشمار می آيند اما افرادی که با حرف و عمل و تحريک، اين مبانی را زير پا می گذارند به دست خودشان صلاحيت حضور در مجموعه عظيم نظام را از دست می دهند.»( همان )
بادبانهای اين کشتی را دو محور اساسی شکل می دهند ؛ «توحيد به عنوان پايه اصلی نظام وعدالت و کرامت انسان و خواسته ها و آرای مردم به عنوان پايه ديگر نظام اسلامی » ( همان )
بدنه اين کشتی را قوانين و مقررات نظام اسلامی تشکيل می دهد که بر پايه مبانی اسلام استوار می باشد .
پرچم اين کشتی , مزين به شعار حاکميت دين و ارزشهای اسلامی و برقراری عدالت وصلح در سراسر گيتی و ايستادگی در برابر ظالمان و مستکبران می باشد.

در پايان اگر همچنان در موضوعات فوق يا ساير مسائل کمک فکري از عهده ما ساخته است ، مر قوم نمائيد تا همفکري لازم صورت پذيرد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130173)