حکم شرعی تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت

فتواي شما درباره تشکيل حکومت ديني، در عصر غيبت چيست؟

تشکيل حکومت ديني، در عصر غيبت مورد قبول بسياري از فقها و انديشمندان اسلامي است چنانکه حضرت امام (ره) در اين‏باره مي‏فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466)
و هم چنين در جايي ديگر در لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي فرمايد: «احكام اسلامي اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوق تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است، هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آن ها شود؛ چه اجراي احكام الهي جز از ره گذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته، اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد».(كتاب البيع، ج 2، ص 461. )
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي نيز مي فرمايند:
« ولايت فقيه که {همان حکومت است} در رهبري جامعه اسلامي و اداره ي مسايل اجتماعي در عصر و زمان،از ارکان مذهب حقّه ي اثنا عشري است که ريشه هايي در اصل امامت دارد.کساني که بر اساس استدلال و اقامه ي برهان به آن اعتقاد ندارند،معذورند،و لکن ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمان براي آنها جايز نيست.» (آيت الله خامنه اي،اجوبه الاستفتاآت،ص24. )و در جاي ديگر مي فرمايند: «ولايت فقيه از شؤون ولايت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولايت،مثل ساير احکام فقهي از ادله شرعي استنباط مي شود و کسي که نهايتاً بر اساس دليل به عدم قبول ولايت رسيده معذور است» .(همان،ص27.)
( منبع:کتاب،ولايت فقيه در عصر غيبت،عليرضا رجالي تهراني،انتشارات نبوغ،1383،صص45 تا 59 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100128497)