مطالعه سایتهای سیاسی فیلتر شده برای فهم مسایل سیاسی

اگر كسي دانشجوي رشته علوم سياسي باشد و بخواهد در زمينه مسايل سياسي روز جامعه مطالعه كند آيا مطالعه سايتهاي سياسي كه فيلتر شده اند ميتواند به او در فهم مسايل كمك كند يا خير؟

با سلام و آرزوي موفقيت روز افزون براي شما دانشجوي گرامي ، در پاسخی کوتاه می توان گفت هر چند دنیای امروز که عصر رسانه های ارتباط جمعی بوده و به تعبیری به عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است ولی از این مهم نباید غافل بود که تماما این رسانه ها نمی توانند و در بسیاری از موارد هم نمی­خواهند حقایق را به مخاطب خود منتقل کنند بلکه در این میان،تنها منافع فردی و یا گروهی آنان،هدف بوده تا آگاهی بخشی به مخاطب و احترام نهادن به فهم و فکر او.
متاسفانه این امر در برخي رسانه­های جمعی کشور ما نیز در کمال ناباوری رسوخ و نفوذ یافته است که تماما تلاش بر طرح انظار و افکار(درست یا نادرست) صاحبان رسانه­ها می باشد.از جمله این رسانه می توان به سایت های اینترنتی اشاره نمودکه(عموما) به حقایق نمی­نگرند و تنها به مچ گیری و دست اندازی به طرف مقابل می اندیشند.
حال باید قضاوت کرد که اگر کسی بخواهد مسایل روز را درست درک کرده و به تحلیل درست از آن بپردازد در این غوغا بازار چگونه باید عمل نماید؟
بدون تردید هر کسی که بخواهد به فکر خود احترام بنهد باید از رسانه هایی بهره گیرد که عموم مردم به آن اعتماد و به آن احترام می­گذارند بعلاوه این که از آنجا که ما در درون یک نظامی زندگی کرده که در تلاش برای جلوگیری از ورود باورهای غلط(به بیانی که پیش تر گذشت) به سطح جامعه می­باشد می­بایست توجه داشته باشیم به این که اگر مثلا سایتی مسدود می­گردد نه این است که الزاما بخاطر بیان حقایق بوده است بلکه بدلیل این­که این عده نمی خواهند فضای فکری عمومی جامعه سالم بماند و همواره درپی سم پاشی در این فضا و تخریب آن هستند لذا ضرورت عقلایی دارد تا جلوی این نوع عملکردها و فعالیت ها گرفته شود همان گونه که در تمام دنیا نیز، اینگونه عمل می­گردد و با هیچ شخص و یا گروهی به تسامح و تساهل رفتار نمی­شود.
گذشته از این باید دانست که بسیاری از سایت­های مسدود شده،مخالف و معاند با نظام می باشند که نمی خواهند این ملت بزرگ با تکیه بر باورهای دینی،به استمرار حکومت برخواسته از متن دین،­کمک نمایند.لذا در اینجا ضروری می­نماید تا در گام اول به فلسفه انسداد این سایت ها اندیشیده و در گام بعدی به اهداف شوم تحلیل گران این سایت ها توجه نماییم تا در این بازار پر از خدعه و نیرنگ از فرو غلطیدن در دام دشمنان قسم خورده خود در امان بمانیم.
بنابراین نمی توان گفت که یک نفر دانشجوی علوم سیاسی برای تقویت توان تحلیل مسایل سیاسی روز به سایت هایی مراجعه نماید که سابقه و لاحقه آنان کاملا معلوم و دشمنی آنان بر همگان محرز بوده و این ملت هیچ گونه ارزشی برای آنان قائل نمی­باشند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100128311)