اهداف کشورهای غربی از تهاجم فرهنگی

هدف كشورهاي خارجي از تخريب شيعه،دين اسلام، تهاجم فرهنگي و ... چيست؟( نابودي دين اسلام براي آنها چه فايده اي دارد؟)

دين اسلام و مذهب تشيع که پس از انقلاب اسلامي مبناي اداره نظام سياسي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است خود به خود اين مفهوم را دارد که مي‌توان بر اساس يک نگرش الهي به طراحي يک نظام سياسي و اداره يک کشور بزرگ پرداخت و حتي کار را به جايي رساند که نه تنها در مقابل ديگر نظريه‌هاي اداره جامعه حرفي براي گفتن دارد ، بلکه عملاً کارآمدي خود را در مديريت جامعه بشري بر اساس دين و پاسخگوئي به نيازهاي مختلف بشر به اثبات رساند و بدين گونه ايدئولوژيهاي سکولار و ماديگراي حاکم بر جهان را به چالش کشاند.

همانگونه که مي‌دانيد جهان غرب پس از دوران رنسانس به اين نتيجه رسانده شد که بر مبناي آموزه‌هاي الهي و وحياني نمي‌توان جامعه را اداره کرد و اين نگرش‌ها مربوط به دوران قبل از بلوغ بشريت بوده است. بر اين اساس نظريه‌پردازان سکولاريسم (تفکيک دين از سياست) به تدوين سياست‌هايي پرداختند که مبناي آن تجربه ناقص بشري و حذف آموزه‌هاي ديني بود. اين نگرش به مرور به عنوان خط تکاملي قلمداد شد و بر اساس يک پروسه طولاني تاريخي اين امر را به ديگر ملت‌ها قبولاندند که لازم است همه جهان بر اساس همين نگرش اداره شود.

در دوراني اين نگرش در قالب نظريه پايان تاريخ مورد توجه خاص نظريه‌پردازان غربي هم‌چون فوکوياما قرارگرفت و چنين القاء شد که انديشه ليبرال دموکراسي غرب به عنوان نظريه تکاملي و پاياني است براي اداره جهان. اين نظريه به خصوص پس از فروپاشي بلوک شرق يعني شوروي کمونيست در نظر طراحان آن از ارزش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شد. در اين نگرش ديگر مجالي براي عرض اندام نظريات رقيب امکان بروز ندارد.

در گوشه‌اي استراتژيک در دنيا و در قلب خاور ميانه، انقلابي رخ مي‌دهد که داعيه اداره کشور بر مبناي آموزه‌هاي وحياني دارد. اين رخداد تا بدان حد مهم است که حتي خود غربياني مانند ميشل فوکو آن را اين‌گونه تحليل مي‌کنند. ايرانيان در اين گوشه از جهان به دنبال چيزي هستند که ما غربيان سال‌هاي سال است که زير خاک‌ها آن را مدفون کرده‌ايم، اينان به دنبال معنويت سياسي هستند. (ايرانيان چه رؤيايي در سر دارند).

اين نگرش پس از تثبيت نظام جمهوري اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي به خصوص شيعي، نظامي کارآمد غير غربي را در مرحله عمل به بوته آزمون سپرد. اين رخداد به منزله ايجاد پرسش در نظريه تکامل تاريخ غربي است. به اين معني که نظريات و نگرش‌هايي وجود دارد که اولاً غير غربي هستند و ثانياً بر مبناي الهي و عقلي بوده و ثالثاً در مرحله عمل نيز کارآيي خود را در تدوين قانون و تا حدي اجراي آن نشان داده است.

به طور طبيعي مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که نگرش‌هاي رقيب و به طور عمده انديشه ليبرال دموکراسي غرب، علي‌رغم ظاهر دموکراتيک و تکثرگراي خود تاب و تحمل ديدن نگرش‌هاي رقيب را نداشته باشد. بنابراين اولين اقدام و طبيعي‌ترين اقدام مقابله با نگرش رقيب است. در هر زمينه ممکن، نشان‌دادن ناکارآمدي، ايجاد مانع در دست‌يابي به اهداف، هجمه‌هاي فرهنگي براي جدا کردن نسل‌هاي مسلمان از داشته‌اي اعتقادي خود و ...
اميدواريم تا اين قسمت مطالب مطرح شده پاسخ‌گوي دغدغه فکري شما بوده باشد. اما بخشي از سؤال شما به اين امر تعلق داشت که چرا اين هجمه‌ها بيشتر متوجه انديشه‌هاي شيعي است. در پاسخ به اين بخش مي‌توان گفت؛ انديشه شيعي داراي آموزه‌هايي است که بر اساس آن مي‌توان براي همه دوران‌ها و زمان‌ها و نيز موضوعات مختلف، راه‌کارهاي ديني ارائه کرد. به عنوان نمونه مي‌توان به بحث اجتهاد اشاره کرد. در اين آموزه جامعه همواره داراي افرادي نخبه است که مي‌توانند با استفاده از منابع الهي و عقل براي شرايط و زمان‌هاي مختلف نظري ديني ارائه کنند، بنابراين انديشه تشيع هيچ‌گاه با بن‌بست فکري مواجه نيست. بنابراين مي‌تواند به عنوان معارض و رقيبي پر قدرت در مقابل ايدئولوژي و انديشه‌هاي غربي مورد توجه قرارگيرد. در حالي‌که به نظر مي‌آيد انديشه‌هاي ديگر اسلامي به دليل فقدان اين آموزه نمي‌توانند در مراحل نظام‌سازي يا تمدن‌سازي غيرغرب باشند و هماره به دامان انديشه‌هاي غربي گرفتار مي‌شوند، اگرچه در مرحله اعتراض، داراي نگرش‌هاي بومي هستند. از ديگر آموزه‌هايي که در انديشه شيعي وجود دارد، آموزه انتظار و اعتقاد به موعود است. بر اساس اين آموزه وضعيت امروزين جامعه بشري وضعيت مطلوب نيست و جامعه مطلوب و کامل در عصر ظهور متجلي خواهد شد. اين آموزه درست بر خلاف انديشه پايان تاريخي است که انديشمندان غربي براي نظريه ليبرال دموکراسي قائل هستند. مجموعه اين آموزه‌ها که در انديشه شيعي وجود دارد، از تشيع مکتبي معرفي کرده است، که توانايي اداره جهان را دارا بوده و مي‌تواند در معارضه با نگرش‌هاي غربي حاکم بر جهان قرارگيرد. بنابراين مي‌توان حدس زد که اين نظريه رقيب با دشمني‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي شديدي روبرو شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100117043)