آثار مثبت و منفی دفاع مقدس

دفاع مقدس و آثار مثبت منفي آن را بنويسيد؟

مقدمه دفاع مقدس داراي جنبه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، وسياسي مي باشد. از جنبه هاي فرهنگي ،اجتماعي،معنوي آن مي توان به اين موارد اشاره نمود: 1.تقويت اعتماد به نفس وخودباوري:«دفاع مقدس موجب شد که خودمان را باور کنيم وبا تکيه برتوانمنديهاي خود کشور را اداره نماييم.تاثير اين خودباوري ،بعد از جنگ در عرصه هاي مختلف اجتماعي،اقتصادي وفناوري هاي نوين دفاعي ،نمود فزاينده اي داشته است»( منصوري ص16) «رزمندگان ايران به حق از هيچ قدرتي هراس نداشتندوهيچ قدرت نظامي هم در آن زمان به نظر نمي رسيد توان در گيري با ايران را داشته باشد»(رفيع پور ،فرامرز،ص144) «در جنگ تحميلي برغم شدت و وسعت زياد جنگ و طيف وسيع حاميان دشمن و اوضاع نامناسب ايران دشمن به هيچيك از اهداف اعلام شده‌اش مبني بر گرفتن اروندرود و جزاير سه‌گانه جدايي خوزستان و عربي كردن آن و سقوط نظام انقلابي ايران نرسيد، و هيچ معاهده ذلت باري به ايران تحميل نشد.بلكه بر اثر موفقيت در ناكام گذاشتن دشمن از دستيابي به اهدافش ، اعتماد به نفس مردم ايران تجديد شد.»( رحيمي(روشن)، حسن، رهبري سياسي با دفاع نظامي) 2. .رشد باورهاي ديني:رشد باورهاي ديني در دوران دفاع مقدس بسيار چشمگيربود،بطوري که فضاي کشور به عطر ايمان ومعنويت،معطرشده وروح عبوديت در مردم موج مي زد. (منصوري،ص18) 3. مديريت دفاع مقدس با تکيه بر معنويت: در بررسي و تجزيه و تحليل زواياي گوناگون اين .. جنگ تنها نقطه قوت ايران در جنگ با عراق كيفيت و ويژگيهاي رهبري سياسي است .در يك مقايسه ديده ميشود كه ناكام گذاشتن عراق در دستيابي به اهداف اعلام شده‌اش نه به دليل تجهيزات برتر ايران بوده است .تنها مسئله مهم رهبري سياسي ايران و نتايج تفكرات ، جهاني‌بيني‌هاو اعمال و رفتار اوست . ( رحيمي(روشن)، حسن، همان) 4. شکوفايي استعدادها وخلاقيت:برپايه يک نظام اجتماعي منسجم در زمان جنگ ،فعاليت متکي بر توانائي هاي خود براي توليد سلاح وارزاق به دست [آمد]که خود موجب انواع ابداعات واختراعات گرديد. بدين ترتيب نظام اجتماعي ايران همچنين نظامم سياسي ونظاميش ،در پي جنگ در بهترين شرايط قرار گرفت واز طرف ديگر محاصره اقتصادي از يک طرف ونياز مبرم به سلاح وخودداري برخي از توليد کنندگان خارجي براي فروش سلاح به ايران ،فعاليت توليدي صنايع نظامي ايران را تاحدودي رونق بخشيدوبه سرعت تمام بخش هاي اقتصادي وتوليدي را فرا [گرفت](رفيع پور،فرامرز،ص143) 5. رشد فضايل اخلاقي ومعنوي وتقويت ارزشهاي اسلامي در جامعه: 6... بعد سياسي دفاع مقدس:بدون شک دفاع مقدس ،در بعد سياسي نيز داراي جنبه هاي مهمي بوده است ،ما به چند نمونه آن اشاره مي کنيم. 1-افشاي هويت وچهره منافقين : امام خميني (ره)که با بينش عميق دفاع مقدس را زير نظر داشت در اين مورد مي فرمايند:«اين اشخاص که ادعا مي کنند وادعا مي کردند که ما طرفدار مظلومين هستيم ،طرفدار خلق هستيم ،فدايي خلق هستيم،مجاهده براي مردم مي کنيم ،ثابت شد به اينکه همه اين حرفها ،صحبتهاي خلاف واقع بوده است. (مرني،مهدي ، ص641) يكي از گروههاي مطرح آن ايام سازمان مجاهدين خلق ايران بود كه با تكيه بر سوابق مبارزاتي قبل از انقلاب وارد عرصه سياسي جامعه شده وچهره نقاب گرفته خودرا نشان داد. 2-رسوايي جهانخواران در سطح بين الملل:در اين باره امام راحل مي فرمايند:هرچه از اين جنگ ناخواسته تحميلي مي گذرد،قدرت اسلام وجمهوري اسلامي وقواي نظامي وانتظامي ايران وپايداري ملت متعهد آشکارتر وافزونتر مي گردد،ورسوايي جهانخوران ووابستگان وپيوستگان به آنان بيشتر وواضحتر مي شود ومشت خرابکاران ومنافقان ومنحرفان بازتر مي گردد.(مرني ،همان، ص643) 3-بازدارندگي دشمنان از تعرض به ايران :از جنبه هاي سياسي دفاع مقدس ،به نمايش در آمدن قدرت نظامي وسياسي ايران ونيز قدرت مديريت آن در برابر ابرقدرتها بوده است.حضرت امام در تحليل دفاع مقدس مي فرمايند:بواسطه شجاعت سربازان دلير ما شجاعت ملت بزرگ ما که توانست اين مطلب را تثبيت کند که کسي نمي تواند به اين مملکت رخنه کند وکسي نمي تواند آسيب به اين کشور برساند. 4- افزايش انسجام اجتماعي وتحکيم وحدت ملي:دفاع مقدس سبب افزايش اتحاد هرچه بيشتر بين احزاب واقوام مختلف کشور ونيز بين دولت وملت گرديد. «از برکات مهم دفاع مقدس،تحکيم وحدت ملي بين آحاد ملت به ويژه گروه ها واحزاب سياسي کشور بود؛به طوري که همگان منافع حزبي وصنفي خود را در خدمت مصالح نظام وامنيت کشور قرار داده بودند».(منصوري ،ص35) احساس همبستگي با مردم ونيروي هنجاري براي مقابله با دشمن آنقدرقوي شده بود که ايرانيان مسيحي نيز مايل به مشارکت در اين نبرد بودند واز جانفشاني دريغ نمي نمودند واين يکي از مهمترين معرف هاي شدت انسجام اجتماعي آن زمان جامعه است.(رفيع پورص141) 5- بالا رفتن وجهه انقلاب اسلامي در سطح جهاني:علي رغم محاصره خبري وپيام رساني از سوي غرب ،دفاع مقدس ،موجب جلوه گري هرچه بيشتر انقلاب اسلامي در سطح جهاني گرديد. 6- احياي اسلام:حضرت امام مي فرمايد :«ما اسلام را در اينجا زنده کرديم.پيشتراسمي از اسلام بود وليکن اسلام اصلش نبود ،يعني اصلش دعوا با اسلام بود مي خواستند اسلام زدايي کنند»(مرني ،همان،ص644. پايداري ايران اسلامي که برخاسته از روح وحدت وايمان بود، در سايه هدايت هاي رهبر انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) شکل گرفت و باعث احياي مکاتب سازنده و نهضت هاي آرمان گرا شد. 7-.تثبيت اقتدارجمهوري اسلامي ايران:ايران ناخود آگاه به جنگي تمام عيار فراخوانده شد که بر اساس پيش بيني کارشناسان نظامي وسياسي ،توان مقابله ايران سه روزه بود ،اما [با]هشت سال دفاع دليرانه يک وجب از خاک کشور را از دست نداد.(اقتباس از منصوري،ص75) «پايه هاي انقلابي [جمهوري اسلامي]مستحکم تر وکشور وجامعه اي قوي تر ويک نيروي نظامي مقتدر بوجود آورده بود.ايران براي کشورهاي اسلامي ديگر به يک گروه مرجع مهم تبديل گشته ومردم آن کشورها به آن علاقمند شده بودند«.(رفيع پور،همان،ص144) «از بعد سياسي .. دشمنان ما كه حامي صدام بودند و از صدام حمايت مي‌كردند، از صدام مأيوس شدند و اصولا از شكست دادن ايران مأيوس شدند. آنان ديگر فهميدند كه ايران شكست‌ناپذير است. البته طبعا احساس خطر هم كردند و اين خطرات را به دنيا گوشزد كردند و نگران شدند و دست به اقداماتي براي جلوگيري از پيروزي‌هاي بعدي ايران زدند.»(گفتگوي محسن، رضايي ، سايت جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامي) 8- شکل گيري ورشد ادبيات جنگي 9- اثبات اصل نه شرقي و نه غربي 10- حفظ تماميت ارضي کشور و بالآخره اينکه دفاع مقدس که از سوي استکبار جهاني براي برخورد با انقلاب ملت مسلمان ايران و جلوگيري از گسترش پيامهاي بيدارگري آن به ساير ملت ها بر کشورمان تحميل شده بود ، در کنار دستاوردهاي بسيار درخشان آن ، برخي مشکلات ناگواري را نيز براي کشورمان به دنبال داشت که در اين زمينه مي توان به مواردي نظير ؛ شهادت بسياري از فرزندان متعهد و با استعدادهاي درخشان کشور ، داغداري و مشکلات بسياري از خانواده ها به خاطر فقدان يا جانبازي يا اسارت عزيزان خويش ، تخريب بسياري از زير بناهاي صنعتي و اقتصادي کشور و برخي شهرهاي مهم ، تحميل خسارات در حدود 1000 ميليارد دلار و .... ، اشاره نمود . که در حقيقت همه هزينه هايي است که ملت قهرمان ايران براي دفاع از انقلاب و کشور اسلامي خويش و دستيابي به عزت ، استقلال ، آزادي و هموار نمودن زمينه هاي تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي پرداخت نموده است و همچنان آماده دفاع از ارزشهاي متعالي خويش مي باشد . منابع: 1-مرني،مهدي وسليماني،داود،دفاع مقدس در انديشه امام خميني،موسسه تنظيم ونشر آثار امام ،چاپ اول،83 2-منصوري،اسماعيل،دستاوردهاي دفاع مقدس وراههاي حفظ ونشر آن؛نشر خادم الرضا(ع)چاپ اول ،84 3.رحيمي(روشن)، حسن؛رابطه رهبري سياسي با دفاع نظامي، نگرش بر جنگهاي معاصر ايران پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، تهران، 4. رفيع پور فرامرز،توسعه وتضاد؛نشر شرکت سهامي انتشار؛چاپ چهارم،تهران ،سال79،1380 5. گفتگوي محسن، رضايي ، سايت جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامي) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100116205)