مسلمانان جهان‏ -كشورهاي اسلامي

دين رسمي چند کشور اسلام است و از اين کشورها کدامشان شيعه هستند؟

بر اساس آمارهاي سازمان ملل و برخي منابع ديگر، در سال 1999 ميلادي،‌ جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است. حدود بيست درصد از جمعيت جهان يعني 2/1 ميليارد نفر را مسلمانان تشكيل مي دهند. توزيع جمعيت مسلمانان در جهان در نيمه 1998 ميلادي از اين قرار است: آفريقا 315 ميليون،‌ آسيا 812 ميليون، اروپا 401000/31، و ...( ر.ک : دايره المعارف بريتانيكا 2002، نسخه دولوكس.) همچنين در قانون اساسي بيش از 46 کشور اسلامي، اسلام به عنوان دين رسمي قيد شده است . نظير ايران ، عربستان ، مصر ، تونس و... . پيرامون آمار شيعيان و کشورهاي شيعي نيز گفتني است : به دست آوردن آمار دقيق شيعيان جهان، كارى دشوار و سخت است و تاكنون فهرست دقيقى در اين زمينه ارائه نشده است. اما روشن است كه شيعيان در تمام نقاط جهان پراكنده هستند و آمار تقريبى آنان بين 400 ميليون تا 450 ميليون نفر است. آمار زير برآورد تقريبى از تعداد شيعيان على بن ابيطالب(ع) در جهان است: 1- بحرين: 70درصد 2- عراق: 70درصد (در شهرهاى كوفه، بغداد، حلّه، كربلا، نجف، سامرا، بصره و...). 3- سوريه: از 90درصد مسلمانان اين كشور، اكثريت با اهل سنت است؛ ولى علويان و اسماعيليان بقيه مسلمين را تشكيل مى‏دهند و بيشتر در حلب، زينبيه و دمشق هستند. 4- لبنان: 40درصد (در بعلبك، حلّه، منطقه جبل عامل و...). 5- عربستان: 20درصد (در قطيف، احساء و...). 6- آذربايجان شوروى: 70درصد 7- يمن: 35درصد (بيشتر زيدى هستند). 8- افغانستان: 25درصد 9- ايران: 91درصد 10- هند: 15درصد مسلمان («يك پنجم» آنها شيعه هستند). 11- پاكستان: 25درصد 12- كويت: 30درصد 13- تركيه: 5درصد 14- امارات: 30درصد 15- در آفريقا حدود چهارميليون شيعه زندگى مى‏كنند. در كشورهاى ديگرى مثل آمريكا، چين، اندونزى، انگليس و... شيعيان زيادى زندگى مى‏كنند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مى‏شود. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1- تاريخ شيعه،علامه مظفر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى 2- سرزمين اسلام،غلامرضا گلى‏زواره، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100115665)