زندگي‏نامه هيتلر زندگي‏نامه هيتلر

هيتلر با چنان عقايد نفرت انگيزي، چگونه چنين قدرتمند شد؟

آدلف هيتلر در ۲۰ آوريل ۱۸۸۹ ميلادي در شهر برانوم در مرز اتريش و آلمان به دنيا آمد. پدر او آلويس هيتلر يک کارمند پائين رتبه گمرک بود. او در کودکي وقتي به مدرسه مي رفت تحت تاثير سخنان معلم تاريخ خود قرار گرفت که در باره ي عظمت آلمان سخن مي گفت.از اين رهگذر هيتلر جواني ملي گرا گرديد.در موقعي که او ۱۳ سال داشت در گذ شت فوت پدر باعث شد که هيتلر از همان سال به کار بپردازد. به دليل بي علاقگي به کاري ثابت از سال۱۹۰۸ تا ۱۹۱۲خود را به انجام کارهاي متفرقه سرگرم کرد.هنگام وقوع جنگ اول خود را به سربازخانه معرفي کرد و پس از تعليمات مقدماتي به جبهه اعزام شد و به دليل ابراز شايستگي مدال صليب آهن گرفت. به سبب جراحتهاى جنگ در بيمارستان بسترى بود كه خبر شكست آلمان را به گوشش رساندند. اين تلخ ترين خبرى بود كه تا آن زمان شنيده بود و او را منقلب نمود.او سياستمداران را مسببين اصلى اين شكست مى دانست و به همين جهت بود كه نسبت به حكومتى كه آنان بنام جمهورى وايمار تشكيل دادند هيچگاه خوشبين نبود.
هيتلر بعد از جنگ به مونيخ رفت و در کافه اي با مارشال لود ندورف از سرداران جنگ اول و دکتر ژوزف گوبلز آشنا گرديد.او سپس به عضويت حزب ناسيونال سوسياليست در آمد. به علت شورشي که در سال ۱۹۲۳ در مونيخ به راه انداخت به زندان افتاد.در زندان کتاب نبرد من را نوشت که بعدها بعنوان كتاب مقدس نازيها ( اعضاء حزب ناسيونال سوسياليسم ) درآمد كه در آن ريشه هاى فكرى رايش سوم بيان گرديده است.. پس از آزادى به مبارزه در راه کسب قدرت ادامه داد. حزب نازى به سرعت حزب اول آلمان شد و در پارلمان اكثريت كرسيها را به خود اختصاص داد بطوريكه هرمان گورينگ يكى از نزديكترين ياران هيتلربه عنوان رئيس پارلمان انتخاب گرديد. سرانجام در 30 ژانويه 1933 ژنرال هيندنبورگ رئيس جمهور سالخورده آلمان آدولف هيتلر را به عنوان صدراعظم آلمان برگزيد و اين لحظه تاريخى آغاز رايش سوم مى باشد. او پس از رسيدن به قدرت به کمک دکتر شاخت ، وضع اقتصادى آلمان را بهبود بخشيد و با اينكه در پيمان ورساى آلمان حق داشتن نيروى نظامى را نداشت با نيرنگ يك نيروى نظامى براى آلمان آفريد كه تا آن زمان بى سابقه بود. پس از آن هيتلر اتريش را الحاق خاك آلمان كرد ودر 14 مارس 1938 پيروزمندانه وارد وين گرديد.
پيمان ورساى يكى از ذلت بارترين پيمانهايى بود كه پس از جنگ اول جهانى و در پى شكست آلمانها بر ملت آلمان تحميل گرديده بود و هيتلر سوگند خورده بود كه اين پيمان را براندازد. از جمله مفاد اين پيمان دادن سرزمينهايى از آلمان به لهستان بود و چون آلمانيها، لهستانيها را ملتى پست تر از خود مى دانستند اين امر برايشان بسيار گران مى آمد. بدين سبب به دستور هيتلر در سپيده دم اول سپتامبر 1939 ارتش آلمان از مرز لهستان عبور كرد و از شمال و جنوب و مغرب به سوى ورشو پيش راندند. انگلستان و فرانسه كه در آن زمان جزو هم پيمانان لهستان بودند، پس از اين واقعه به آلمان اعلام جنگ كردند واين آغاز جنگ دوم جهانى، بزرگترين جنگ تاريخ بشرى ، بود. بدين سان در ۱۹۳۹ جنگ مهيبي را آغاز کرد که شش سال به طول کشيد سرانجام هيتلر با محاصره برلين توسط ارتش سرخ و پيش روي ارتش هاي انگليستان-فرانسه و آمريکا در جبهه غرب در ۳۰ آوريل ۱۹۴۵ خودکشي کرد.
جهت مطالعه بيشتر ر. ک :
نبرد من، آدولف هيتلر، انتشارات زنگ آزادي .
والتر اودنيک ,ولوديمير .يونگ و سياست .ترجمه عليرضا طيب .نشر ني
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 19/100112737)