اسلام و تبعيض نژادي-نژادپرستي-نظريه‌هاي نژادي

ارايه نظريه هاي نژادي تا چه ميزان درست است؟

نظريه هاي نژادي با هدف نشان دادن برتري يك نژاد بر ساير نژادها مطرح شده است بر اساس اين نظريات نژاد پرستان بر اين باورند كه خصوصيات ذاتی و ارثی، به لحاظ بيولوژيکی تعيين كننده رفتار انسان ها هستند. نظريه نژادپرستی تأكيد بر اين امر دارد كه تبار انسان ها نشان دهنده هويت ملی-نژادی آنهاست.
بر اساس معيارهای نژادپرستانه، ارزش افراد بشر به فرديت آنها نيست بلکه به عضويت آنها در ملتی که بر مبنای هويت جمعی-نژادی شکل گرفته است بستگی دارد.
در اين راستا مي توان به نظريات نژادي نازيها و يهوديان صهيونيست اشاره نمود كه خود را نژاد برتر دانسته و ساير نژادها را نژاد پست معرفي مي نمودند اما حقيقت اين است كه اين نظريات از واقعيت بدور بوده و تخيلاتي بيش نيست و اساسا پذيرفتن چنين ديدگاههايي با عدالت خداوند سازگار نبوده در اسلام نيز نژاد پرستي مذمت شده و به انسانها فارغ از نژاد و رنگ و زبان و... آنها توجه شده است و خداوند متعال در قرآن مجيد مي فرمايد:يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم و خبير اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد گرامي ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست خداوند دانا و آگاه است ( سوره حجرات ، آيه 13) اين آيه بر تمام امتيازات ظاهري و مادي از جمله نژاد خط بطلان كشيده و اين ها را تنها وسيله شناخت افراد از يكديگر دانسته است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 15/100112737)