تسخير لانه جاسوسي -حادثه 13 آبان

با توجه به تسخیر سفارت آمریکا در 13آبان 58؛ آیا می شود برای مبارزه با استکبار و یا رسیدن به هر خواسته ی به حق اقدام به دستگیری کارکنان سفارت یک کشور زد ؟ این امر ناقض گزاره های اخلاقی و حقوق بین المللی نیست ؟

13-aban.gifتسخير لانه جاسوسى آمريكا از چند جهت قابل طرح است و هر جهت منطق خاص خود را دارد و در قضاوت و داورى حتما بايد آن منطق را در نظر داشت. در اينجا اقدام دانشجويان پيرو خط امام را از سه جهت مورد بررسى قرار مى‏دهيم:
الف) عرف و حقوق بين‏الملل: از اين منظر سفارت يك كشور در حكم خاك آن كشور است و اشغال آن خلاف مقررات و حقوق بين‏الملل مى‏باشد.
واضح است كه از اين ديدگاه ورود به سفارت آمريكا اگر به صورت دولتى انجام مى‏گرفت توجيه منطقى نداشت و با واكنش منفى ساير دولت‏ها روبرو خواهد شد. به نظر مى‏رسد كه پرسشگر محترم براساس اين ديدگاه به داورى نشسته اما بايد در نظر داشت كه اين موضوع را از منظرهاى ديگر نيز مى‏توان مورد بررسى قرار داد.
به علاوه دولت آمريكا در ارتباطش با ساير كشورها و از جمله ايران در موارد عديده‏اى حقوق بين‏الملل را نقض نموده است. از طرف ديگر انجام اين حركت مردمى و نه دولتى بوده است و حقوق بين‏الملل حركت‏هاى تلافى‏جويانه مردمى به شكل ياد شده را نفى نمى‏كند.
ب ) روابط بين‏الملل و سياست خارجى: از اين ديدگاه هر نوع اقدام و تصميم‏گيرى كشور بايد در درازمدت، ميان مدت يا كوتاه‏مدت، منافعى بيش از هزينه‏اى كه براى آن كشور دارد عايد نمايد. براى بررسى تسخير سفارت آمريكا اين منظر بايد به كتب و مقالاتى كه در اين زمينه به رشته تحرير درآمده مراجعه كرد. اما اجمالا برخى از منافع كه بيشتر هم در جنبه سياسى دارد در اين جريان عايد ايران شد عبارتند از شكسته شدن ابهت آمريكا دست‏يابى به اسناد محرمانه افشاى برخى چهره‏هاى خائن و بعضا سازش‏كار شكست دموكرات‏ها در انتخابات رياست جمهورى. از جمله پيامدهاى منفى اين اقدام عبارتند از: تحريم اقتصادى ايران انزواى سياسى ايران بلوكه شدن دارايى‏هاى ايران در آمريكا.
ج ) از نظر انقلاب و شرايط آن: از اين نظر انقلاب اسلامى ايران با شعار محورى «استقلال آزادى جمهورى اسلامى» رهايى از استعمار قدرت‏هاى استكبارى كه در رأس آنها آمريكا قرار داشت از اهداف عمده خويش قرار دارد.بنابراين اساس و با توجه به پيشينه روابط ظالمانه و تحقيرآميز آمريكا نسبت به ملت ايران كه به طور رسمى از سرنگونى دولت ملى ايران در 28 مرداد 1332 آغاز مى‏شود و با حمايت‏هاى نظامى سياسى اقتصادى و تبليغاتى از رژيم استبدادى محمدرضا شاه تا آخرين لحظات عمر آن ادامه مى‏يابد خشم و بغض انقلابى ملت ايران نسبت به سياست‏هاى استكبارى آمريكا امرى كاملا طبيعى بلكه ضرورى است. به علاوه عداوت و دشمنى سياستمداران آمريكايى در مقابل ملت ايران بعد از پيروزى انقلاب همچنان ادامه يافت و با پذيرش شاه در كشور آمريكا خشم انقلابى مردم ايران را بيش از پيش برانگيخت. براساس اين منطق است كه در آن مقطع دانشجويان پيرو خط امام به نمايندگى و با حمايت ملت انقلابى ايران به اشغال سفارت آمريكا و برچيدن لانه جاسوسى آن اقدام نمودند. از اين منظر اسارت چند جاسوس آمريكايى (البته با رعايت كنوانسيون‏هاى بين‏المللى و عطوفت اسلامى) براى 444 روز در مقابل اسارت تقريبا 9125 روزه يك ملت بسيار ناچيز است. همچنان كه تحقيرى كه سياستمداران آمريكا و متأسفانه ملت آمريكا در جريان تسخير لانه جاسوسى متحمل شدند با تحقيرى كه آنان در حق ملت ايران در طى استيلاى خود روا داشتند قابل مقايسه نيست. روى هم رفته تسخير لانه جاسوسى كمترين واكنش و عكس‏العمل يك ملت مظلوم و انقلابى نسبت به سياست‏هاى ظالمانه و مداخلانه يك دولت استكبارى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100111873)