بيانات مقام معظم رهبري -جنبش نرم‏افزاري

قصد تحقيق در صحبتهاي مقام معظم رهبري را دارم، اطلاعاتي راجع به مباحث زير مي خواهم و اينکه به نظر شما کدام موضوع در اولويت است. کرسيهاي آزاد انديشي، نهضت توليد علم، نهضت جنبش نرم افزاري، خود باوري و اع

با سلام و آرزوي موفقيت براي شما دانشجوي گرامي ؛ از بين مباحث فوق که مد نظر مقام معظم رهبري است و شما هم انها را انتخاب کرده ايد .نهضت جنبش نرم افزاي بارها مورد تاکيد ايشان قرار گرفته .وانگهي در درون جنبش نرم افزاي هم توليد علم و هم کرسيهاي آزاد انديشي مستتر است . اعتماد به نفس ملي نيز در صورتي محقق مي شود که ما در توليد علم و جنبش نرم افزاري موفق عمل نماييم از اين رو اهميت اين نهضت بسيار مهم و ضروري است. در ادامه به دلايل اهميت آن مي پردازيم :
طرح مسئله نهضت نرم افزاري و نهضت توليد علم از سوي مقام معظم رهبري را مي توان در راستاي توليد بهينه ي ساختارهاي مورد نياز دولت اسلامي عنوان كرد محصول نهايي اين نهضت توليد نوعي از الگوهاي عملگرايانه و كارشناسي است كه توان تصميم گيري تصميم سازي و اجرا را در ارتباط با موضوعات مختلف اجتماعي و در سطوح متفاوت (خرد كلان توسعه ) بالا برده و امكان برنامه ريزي را از طريق آسيب شناسي هدايت و كنترل قابليت هاي ملي را براي دولتمردان نظام و در راستاي تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي فراهم سازد. از اين رو نهضت نرم افزاري را بايد شاهراه دستيابي به دولت كريمه اسلامي و در نهايت ساخت و ايجاد تمدن اسلامي دانست .
در ادامه برخي از بيانات مقام معظم رهبري در مورد جنبش نرم افزاری ارائه مي گردد :
«امروز عده اي با ياس پراكني در محيطهاي علمي سعي دارند توانايي عظيم اين ملت را زير سوال برند. خوشبختانه باتوجه به همه مشكلات و تجربيات تاريخي تاريخ و تمدن اين سرزمين و پيشرفت هاي 25 سال اخير ثابت مي كند كه ملت بزرگ ايران قادر است در توليد و نوآوري علمي نيز به مرزهاي تازه اي دست يابد. زماني كه جنبش نرم افزاري يا توليد علم به معناي خروج علم از حالت تقليدي و ترجمه يي مطرح شد ضرورت بكارگيري و حضور خلاقيت ها و نقش نوآوريهاي جوان در اين نهضت بخوبي قابل درك نبود اما اينك كه همه محيطهاي دانشجويي و دانشگاهي و همه احساسات و علائق علمي استاد دانشجو محقق و پژوهشگر از جنبش نرم افزاري حمايت مي كند و اين مجموعه باور به وجود آمده است تا اين باور پشتوانه و حركتي ماندگار و پايدار را رقم زند .» (مقام معظم رهبري 1385 )
تمدن مدرن اگر با تمام اجزا و لوازمش بخواهد در حوزه انسان شناسي و جامعه شناسي مديريت اقتصاد و در حوزه فرهنگ وارد شود لوازم خاص خودش را به دنبال دارد. كما اينكه شاهد هستيم كه اگر امروز بخشي از تكنولوژي غرب را وارد مي كنيم بار فرهنگي تمدن غرب نيز همراه آن وارد مي شود و اين مطلب يك پيام دارد و آن اينكه انقلاب اسلامي در سير تكاملي خود سه مرحله را بايد بگذراند يك مرحله آن انقلاب سياسي بود كه صورت گرفت و منجر به تغيير نظام در كشور گرديد و ساختار قدرت را عوض كرد و باعث شد كه به جاي اينكه ساختار قدرت بر پايه سود محوري و سرمايه سالاري تعريف شود بر پايه تقوا و ايمان تعريف شود به تعبير مقام معظم رهبري ساختار قدرت بايد بر پايه مردم سالاري ديني تعريف شود كه امروز ساختار ولايت فقيه بعنوان كانون مردم سالاري ديني مطرح است . دو بخش ديگر تمدن سازي كه در حقيقت مهره مفقوده ماست انقلاب فرهنگي و انقلاب اقتصادي است و مادامي كه واقع نشوند دست يابي به تمدن سازي امكان پذير نخواهد بود. مجموعه مفاهيمي كه براي تمدن سازي ديني احتياج داريم بايد توليد شده و به عنوان موتور محرك تحقق تمدن اسلامي فعال گردد زيرا مادامي كه دست يابي به نرم افزارها و مفاهيم متناسب با تمدن اسلامي را نداشته باشيم نمي توانيم بحث از استحكام و توسعه حكومت جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم . (مقام معظم رهبري 1383 )
لذا ضروري است كه بتوان علم را بعنوان سلاح پيروزي در خدمت گرفته و آن را بعنوان يك مزيت ملي در خدمت توليد قرار داده و پژوهشهاي نو و ماندگار و جهاني بر جاي گذاريم . از اين رو اهميت بخشيدن به رويكردهايي ضروري است كه موجب برون رفت از وضع موجود شود و امكان فراهم آوردن درك ضرورت گذار از مرحله ي كنوني را در پرتو نهضت فراگير علمي و جنبش نرم افزاري ممكن سازد.
(مقام معظم رهبري 1384 )
بر همين اساس نيز تحقيقي صورت گرفته ؛ اين تحقيق بر اساس فرمايشات و تاكيدات مقام معظم رهبري در طول سه سال گذشته در قالب پيام هاي مربوط مستقيم با توليد علم كه در مجموع شامل 122 سخنراني نشست و ملاقات موضوعي ايشان بوده صورت گرفته است .
1 ـ بيش از 69 /73 درصد از فرمايشات موكد و مورد پيگيري رهبري معظم انقلاب در حوزه توليد علم در دو سال گذشته حول 6 موضوع پژوهش محور نمودن فعاليت ها مسلط نمودن گفتمان علمي در جامعه حمايت از نخبگان كشور انجام پژوهشها براساس نيازهاي كشور استفاده از نيروهاي نخبه و جوان و حضور مجدانه حوزه هاي علميه در توليد علم و علوم انساني در كشور.
2 ـ در طول سال 1386 بيش از 39 /31 از مطالب جديدي كه از سوي رهبري عنوان گرديده بودند به جديت مديران و مسئولان در بخش هاي تحقيقاتي و جلوگيري از تجمل گرائي ضابطه مند نمودن و كاهش سطح نفوذ غرب در مفهوم سازي و تئوري پردازي هاي علمي و نفوذ فكري بر روي دانشجويان و اساتيد كه در قالب ناتوي فرهنگي قابل دسته بندي است اختصاص داده شده بود.
3 ـ در سال 1386 برخي مقولات سال قبل در بيش از 18/ 47 فاقد تكرار بوده و بجاي اين مفاهيم شاهد رضايت ايشان در ايجاد نشاط علمي در جامعه خودباوري در گروه هايي از جوانان و بخش هايي از مراكز صنعتي و تحرك و مديريت علمي در برخي از نهادهاي انقلابي و راه اندازي بانكهاي اطلاعاتي بوده ايم .
4 ـ بيش از 76 /49 درصد از تجانس مفاهيم و رويكردهاي مورد تاكيد رهبري در سه حوزه مديريت علمي مناسب در كشور حمايت از نخبگان و خودباوري علمي در كشور و اجزا برخاسته از اين سه محور تاكيد مي نمايد.
5 ـ بيش از 47 /83 درصد از حوزه آسيب شناسي توليد علم كه مورد تاكيد ايشان مي باشد بر عدم تقليد و پيروي از فرهنگ ترجماني وجود ضوابط علمي غرب محور در تحقيقات دانشگاهي توجه بيش از حد بر ظواهر و نمادهاي غيرواقعي در پروژه هاي حوزه علوم انساني فقدان روحيه نقادي سازنده متعهدانه در مراكز علمي اختصاص يافته است .
6 ـ وجود بيش از 64 /75درصد تكرار و 43 /51 درصد شدت و تاكيد بر موضوع توليد علم نشان دهنده تداوم اين توجه و علاقه از سوي مقام معظم رهبري و پيگيري ايشان در اين حوزه ها است .
7 ـ بيش از 63/59 درصد از توصيه هاي توليد علم از سوي رهبري انقلاب به توجه بخشيدن مراكز علمي در بازگرداندن چرخه ديرينه تمدن پر افتخار علمي كشور توجه به اخلاق و كرامت انساني در توليد علم علم متعهد و دين محور تبيين نقش اعتماد به نفس ملي در توليد علم كاهش نفوذ تجمل و ماديگري در توليد علم و بكارگيري جوانان عالم و علاقمند به ارتقا و سربلندي كشور تاكيد مي نمايد.
8 ـ بيش از 74/3 درصد از سياستهاي كلان در حوزه توليد علم و جنبش نرم افزاري خطاب به مسئولان علمي و تحقيقاتي و مديران مسئول كشوري بوده است تا زمينه طراحي و تدوين مدل مطلوب و نقشه جامع علمي كشور را بهمراه راهكارهاي اجرايي آن تهيه نمايند.
9 ـ وجود بيش از 27 درصد از فرمايشات به ارائه راهبردهاي سطح ملي و دستگاهي بوده و نشانگر وجود برخي از ضعف ها و برخورداري از تنگناها و مشكلات مديريتي است كه در طي سه سال گذشته سبب بازگوئي مجدد سياست ها و راهبردهاي توليد علم از سوي مقام معظم رهبري در نشست با مسئولان علمي و صنعتي كشور و ارائه برنامه و توصيه در نحوه پياده سازي اين سياست ها بوده است .
10 ـ اختصاص بيش از 35 درصد از تاكيدات و فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه برنامه هاي سطح ملي و اجرايي نشاندهنده ضرورت توجه هر چه بيشتر بخش هاي مسئول پژوهشي و آموزشي كشور به تدابير سياستها و راهبردهاي مصوب و ناهمساني سازمانهاي مربوط در طراحي و برنامه ريزي عملي در راستاي بمورد اجرا نهادن سياستهاي كلان كشور در حوزه توليد علم و شكستن مرزهاي دانش بوده است .
تجويز پيشنهادات گفتمان محور
ترديدي وجود ندارد كه در جهت حفظ امنيت و رفاه جامعه ارتقاي سطح زندگي مردم و همچنين برآوردن نيازهاي اساسي جامعه نه تنها تحقيق و توسعه در علوم و فناوري هاي نوين بايد بطور جدي و با برنامه و عزمي ملي ادامه يابد بلكه تحولي اساسي و بنيادين در زمينه نهادينه نمودن فرهنگ توجه جدي به علوم و فناوري ها ضروري است . (نويسنده:سيد حسن فيروز آبادي)

همچنين رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه مي فرمايند : «...آنگاه كه نخبگان ما نقطه تعادل ميان « هرج و مرج » و « ديكتاتوري » را شناسائي و تثبيت كنند ، دوران جديد آغاز شده است . آري ، نبايد از « آزادي » ترسيد و از « مناظره » گريخت و « نقد و انتقاد » را به كالاي قاچاق و يا امري تش ريفاتي ، تبديل كرد چنانچه نبايد بجاي مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجاي آزادي ، به دام هتاكي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز كه سهم « آزادي ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود ، آغاز روند خلاقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش « توليد نرم افزار علمي و ديني » در كليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است . بي شك آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توام با رعايت « ادب استفاده از آزادي » ، يك مطالبه اسلامي است و « آزاد ي تفكر ، قلم و بيان » نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است .و من عميقا متاسفم كه برخي ميان مرداب « سكوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئي و كفرگوئي » طريق سومي نمي شناسند و گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين دو ، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادي بي مهار و خودخواهانه غربي » را نقد و اصلاح كند و فضائي بسازد كه كه در آن ، « آزادي بيان » ، مقيد به « منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران » و نه به هيچ چي ز ديگري ، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف ، سكه رائج شود تا همه انديشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگيخته گردند و « زاد و ولد فرهنگي » كه به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص ) و اهلبيت ايشان (عليهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوي نخبگان و انديشه وران گردد. بويژه كه فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاي ديگر ، شكفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه ، ناممكن است . اما متاسفانه گروهي بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي ، دائما تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار ، مي خواهند تا در اين بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون ، بتوانند تاثيرگذار و جريان سازي باشند و سطح تفكر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت مل ي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري هاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس ، ساكت و مسكوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، بركنار و در حاشيه مانده و منزوي ، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوي ها ، تكراري و ثابت و سطحي و نازل مي گردد ، هيچ فكري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود ، عده اي مدام خود را تكرار مي كنند و عده اي ديگر تنها غرب را ترجمه مي كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند ، دچار انفعال و عقبگرد مي شوند. چنانچه در نامه خود توجه كرده ايد ، براي بيدار كردن عقل جمعي ، چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با « حمايت حكومت اسلامي » و « هدايت علما و صاحبنظران » ، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه ، تمدن سازي و جامعه پردازي ، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. براي علاج بيماري ها و هتاكي ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه ، همين است كه آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام ، حمايت و نهادينه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ، 16 / 11 / 1381.) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100110714)