امام خميني(ره) در12 بهمن

امام خميني(ره) روز 12بهمن 57 به خانه چه كسي رفته بود؟

حضرت امام (ره ) روز 12 بهمن 1357 پس از سخنراني تاريخي خويش در بهشت زهرا ، ابتدا با هلي کوپتر به بيمارستان هزار تخت خوابي[ امام خميني (ره)] و از آنجا با اتومبيل به «منزل آقاي كشاورز» -که از فاميل‌هاي ايشان هستند - تشريف آوردند.
(ر.ک : كتاب خاطرات حجت الاسلام ناطق نوري - انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100110688)